Karinių naujienų svetainė Ginklai.net

PaieškaDujinių pistoletų (revolverių), senovinių ginklų bei jų kopijų, taip pat nedidelės galios (2,5 J - 7,5 J) šaunamųjų ginklų registracija

2011.03.31 13:24

Dujinių pistoletų (revolverių), senovinių ginklų bei jų kopijų, taip pat nedidelės galios (2,5 J - 7,5 J) šaunamųjų ginklų, kuriuos pareiškėjas įgijo 2011 m. kovo 1 d. registravimas ir neterminuoto leidimo įsigyti laikyti (nešiotis) ginklus išdavimas Asmuo, pageidaujantis užregistruoti dujinius pistoletus (revolverius), senovinius ginklus bei jų kopijas, taip pat nedidelės galios (2,5 J - 7,5 J) šaunamuosius ginklus, kuriuos įgijo 2011 m. kovo 1 d. ir gauti neterminuotą leidimą įsigyti laikyti (nešiotis)...

plačiau...

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS

2011.02.14 16:42

LIETUVOS RESPUBLIKOS  GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS   1 straipsnis. Įstatymo tikslas ir paskirtis 1. Šio įstatymo tikslas – reglamentuoti ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų apyvartą siekiant užtikrinti žmogaus, visuomenės ir valstybės saugumą. 2. Šio įstatymo paskirtis – nustatyti ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų klasifikavimo į kategorijas nuostatas, ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų apyvartos ir apyvartos kontrolės teisinius pagrindus ir...

plačiau...
1