Karinių naujienų svetainė Ginklai.net

PaieškaHaubica M-50 (M-101)

2014.03.20 09:53

Haubica – artilerijos pabūklas, skirtas šaudyti aukšta trajektorija. Juo naikinami taikiniai, esantys už įvairių kliūčių (kalvų, pastatų, medžių), trukdančių į juos šaudyti plokščia trajektorija. Haubicos tarp artilerijos pabūklų užima tarpinę vietą tarp patrankų ir mortyrų bei minosvaidžių. Patrankos skirtos šaudyti plokščia trajektorija, jų vamzdžiai gan ilgi, sviediniai nedideli, galingi parako užtaisai. Mortyros ir minosvaidžiai šaudo itin aukšta trajektorija. Haubicų trajektorija aukštesnė...

plačiau...

Daugiafunkcinis sunkvežimis SISU E13TP

2012.02.29 21:52

  Didelio pravažumo ir didelės keliamosios galios daugiafunkcinis sunkvežimis SISU E13TP (modelis E13TP KK-KK-8x8/155+405+140) skirtas įvairioms tiekimo ir aprūpinimo užduotims vykdyti ekstremaliomis sąlygomis. Jis turi hidraulinį krovimo kablį, konteinerio ploto užtraukiamas platformas be bortų, skirtas gabenti amunicijai, ratinei ar vikšrinei technikai ir kitiems kroviniams. SISU E13TP sunkvežimis turi papildomą konteinerių įrangą konteineriams su ne mažesniu kaip 16 000 kg krovinio svoriu pakrauti ir iškrauti. Sunkvežimio kabinoje įrengti neperšaunami...

plačiau...

Sunkvežimis UNIMOG

2012.02.29 21:51

    Lietuvos kariuomenėje naudojami modeliai: UNIMOG U 1550L, UNIMOG U 2150L/38 ir UNIMOG U 2150L/38 su kranu. Mersedes-Benz UNIMOG - didelio pravažumo, visų keturių varomųjų ratų kariniai automobiliai, skirti kariams ir kroviniams pervežti: UNIMOG U 1550L kėbule gali važiuoti šešiolika karių su visa ekipuote, 2150L/38 - daugiau nei dvidešimt, neskaitant jų kabinoje be vairuotojo gali sėdėti dar du žmonės. Važiuoklėje naudojamos spyruoklės leidžia ašims viena kitos atžvilgiu pasikreipti iki 30 laipsnių, naudojami portaliniai tiltai,...

plačiau...

CIMIC ? CKB ? Kas tai ?

2011.10.12 17:00

CIMIC – angliškas trumpinys Civil Military Cooperation, lietuviškai CKB – civilių ir karių bendradarbiavimas. Civilių ir karių bendradarbiavimo esmė yra veiksmų planavimas, koordinavimas ir bendradarbiavimas tarp karinės vadovybės ir civilių gyventojų, vietinės valdžios institucijų, tarptautinių, vietinių ir nevyriausybinių organizacijų. Apie Lietuvos CIMIC : 2005 m. Lietuvos kariuomenės Savanorių pajėgose pradėta kurti Civilių ir karių bendradarbiavimo kuopa.Civilių ir karių bendradarbiavimo esmė yra veiksmų planavimas, koordinavimas...

plačiau...

PIAT

2005.11.22 00:00

   Antrojo pasaulinio karo pradžioje daugelis valstybiųsuprato, kad norint efektyviai gintis nuo tankų būtinas lengvas ir efektyvus prieštankinisginklas. Britai taip pat nebuvo išimtis. Karo pradžioje jie tebenaudojo Boys prieštankinįšautuvą. Netrukus jie suprato, jog pirmojo pasaulinio karo ginklais yra beveik neįmanoma įveiktivis tobulėjančių vokiečių tankų. JAV ir Vokietija kovai su šarvuota technika nusprendė kurtireaktyvinius granatsvaidžius, britai kaip visada pasirinko kiek kitokį variantą. Tai iš daliespaaiškina, kodėl jie nežymiai aplenkė savo...

plačiau...

Panzerschreck

2005.11.13 00:00

   Pirmąjį reaktyvinį granatsvaidį sukūrėamerikiečiai. Jų sukurta Bazooka buvo greitai aprūpinti kariai Afrikoje, šių granatsvaidžiųpateko ir į rytų frontą. Tuo metu vokiečiai taip pat nesnaudė ir kūrė savo granatsvaidįR-Werfer 43 (raketų paleidėjas, metikas vok.). Kariuomenę visada domino priešų karinėtechnika. Taip pat visada buvo stengiamasi išlaikyti savo ginklų konstrukciją paslaptyje, tai yralabai sunku, o tokio masto kariniuose veiksmuose, kaip antrojo pasaulinio karo metu – neįmanoma.Vokiečiai netrukus gavo pirmuosius Bazooka pavyzdžius....

plačiau...

Bazooka

2005.11.06 00:00

   Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenė dar tarpukariunorėjo sukurti efektyvų nešiojamą prieštankinį ginklą. Šis ginklas turėjo šaudytikumuliaciniais sviediniais, apie kurių veikimą galite paskaityti straipsnyje „Faustpatrone irPanzerfaust“. Tuo metu tai buvo efektyviausi prieštankiniai sviediniai ir tai suprasdama JAVkarinė vadovybė užsakė nemažai kumuliacinių sviedinių iš Šveicarijos. Ketvirtojodešimtmečio pabaigoje šios galvutės gavo M10 pavadinimą ir buvo pradėtos gaminti JAV. Jųgamyba vyko sparčiai ir sėkmingai, bet buvo viena neišspręsta...

plačiau...

Faustpatrone ir Panzerfaust

2005.10.31 00:00

   Faustpatrone (faust – kumštis, patrone – šovinysvok. ) ir jo tolesnės modifikacijos pavadintos Panzerfaust (panzer – tankas, faust – kumštisvok.) neabejotinai yra žinomiausi antrojo pasaulinio karo granatsvaidžiai. Nors dėl šio ginkloefektyvumo galima ginčytis (per keturis 1944 mėnesius rytų fronte buvo patvirtinta jog šiaisginklais sunaikinta virš 250 tankų (žinoma nemažai tokių sunaikinimų liko nepatvirtinta), oper tą patį laiką į šį frontą buvo pristatyta virš pusės milijono granatsvaidžių), jistapo žinomiausiu dėl neaprastai didelio pagamintų...

plačiau...

Gepard

2005.10.24 00:00

   Šiais laikais karas nebevyksta apkasuose, pozicinio karolaikai jau seniai praėjo, dabar kariuomenei svarbiausia mobilumas. Todėl atsirado poreikis geriauapsaugoti judančius junginius ir laikinas stovyklas nuo oro antpuolių. Kosovo konflikto pradžiojetai pajuto ir NATO vadovybė. Buvo bijoma jugoslavų oro antpuolių ir specialiųjų pajėgųišlaipinimo iš sraigtasparnių. Žinoma netrukus ši problema buvo išspręsta, nes NATO aviacijasunaikino Jugoslavijos oro pajėgas galėjusiais kelti pavojų. Visgi net ir po to NATO aktyviainaudojo mobilią nedidelio aukščio priešlėktuvinę...

plačiau...

BMD-2

2004.12.31 00:00

   Desantininkų kovos mašinos BMD-1 naudojimasdesantininkų daliniuose (VDV (воздушно-десантные войска), taip pat BMD-1dalyvavimas tikruose kovos veiksmuose, kalnuotuose Afganistano rajonuose, parodė šios mašinostrūkumus: mažą šūvio nuotolį, mažą taiklumą (ypač šaudant iš judančios mašinos),nepakankamą vertikalų šaudymo kampą, prastą šarvų apsaugą, nepakankamą manevringumą. Kaikurie trūkumai buvo pašalinti serijinės gamybos metu: buvo patobulinta važiuoklė, korpusas,filtravimo mechanizmas. Tačiau didžiausio dėmesio sulaukė...

plačiau...
1 2 3 4