Karinių naujienų svetainė Ginklai.net

PaieškaArtimojo nuotolio oro gynybos sistema m/48

2012.02.29 21:50

  2000 m. rugsėjo 21 d.-spalio 10 d. per Klaipėdos uostą iš Švedijos Karalystės keltais buvo atplukdyta pagrindinė Oro gynybos bataliono m/48 sistemos kovinė technika ir amunicija, kuri Lietuvos kariuomenėje naudojama ir šiuo metu.   Artimojo nuotolio oro gynybos sistemą m/48 sudaro: zenitinės patrankos L-70, ugnies valdymo radarai UVR-790 ir apžvalgos radarai PS-70.   1947 m. buvo pagamintas ir išbandytas pagrindinis šios sistemos elementas – zenitinė patranka L-70, o 1948 m. prasidėjo jos serijinė gamyba. Sistemą nutarta...

plačiau...

RBS-70

2012.02.29 21:48

  Šiuo metu Lietuvos kariuomenė yra ginkluota zenitiniais raketų kompleksais RBS-70 su raketomis MkI ir apžvalgos radarais „Giraffe Mk-IV“. Ši įranga sudaro artimojo nuotolio oro gynybos sistemą.   Zenitinį raketų kompleksą (ZRK) RBS-70 sukūrė Švedijos kompanija „Saab Bofors Dyanmics”. Idėja sukurti ZRK gimė 1967 m., bet tik po šešerių metų buvo pagamintas pirmasis prototipas. 1976 m. atlikti paskutinieji bandymai ir 1977 m. pirmieji ZRK RBS-70 pristatyti Švedijos kariuomenei.   Šią...

plačiau...

Priešlėktuvinis gynybos raketinis kompleksas „Stinger"

2012.02.29 21:47

  Priešlėktuvinių sistemų „Stinger" paskirtis - apginti kovos teritorijas, svarbius objektus nuo antpuolių iš oro, naikinti žemai skraidančius sraigtasparnius, transporto lėktuvus ir naikintuvus. „Stinger" yra artimojo nuotolio „iššoviau-pamiršau" tipo raketa, kuri gali sunaikinti taikinį 5 km atstumu ir 3,5 km aukštyje.Nešiojamas zenitinis raketinis kompleksas „Stinger" buvo pradėtas gaminti 1977 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose. Po ilgų ir sėkmingų bandymų JAV gynybos ministerija apginklavo tokiais raketiniais...

plačiau...

Haubica M-50 (M-101)

2012.02.29 21:46

  Haubica – artilerijos pabūklas, skirtas šaudyti aukšta trajektorija. Juo naikinami taikiniai, esantys už įvairių kliūčių (kalvų, pastatų, medžių), trukdančių į juos šaudyti plokščia trajektorija. Haubicos tarp artilerijos pabūklų užima tarpinę vietą tarp patrankų ir mortyrų bei minosvaidžių. Patrankos skirtos šaudyti plokščia trajektorija, jų vamzdžiai gan ilgi, sviediniai nedideli, galingi parako užtaisai. Mortyros ir minosvaidžiai šaudo itin aukšta trajektorija. Haubicų trajektorija aukštesnė...

plačiau...

Sunkieji 120 mm minosvaidžiai

2012.02.29 21:44

  Sunkusis 120 mm minosvaidis yra bataliono netiesioginės ugnies palaikymo ginklas, skirtas pėstininkų padaliniams paremti. Sunkiojo minosvaidžio funkcijos – naikinti priešo karius ir slopinti ugnies priemones (išdėstytas atvirai arba paslėptas priedangose), t. y. slopinti priešo ugnies priemones, išdėstytas priešingose šlaitų pusėse, giliuose kloniuose, tarpekliuose ir miškuose, naikinti (slopinti) minosvaidžių baterijas, matomas ir nematomas, išdėstytas dažniausiai priešingose šlaitų pusėse, tarpekliuose,...

plačiau...

Lengvieji 60 mm minosvaidžiai

2012.02.29 21:43

Lengvasis 60 mm minosvaidis yra kuopos netiesioginės ugnies palaikymo ginklas, skirtas pėstininkų padaliniams paremti, taip pat priešo gyvajai jėgai ar silpnai įrengtiems įtvirtinimams naikinti. Šis ginklas šaudo minomis. Paprastai minosvaidžiai susideda iš taikymosi įtaiso, vamzdžio, dvikojo ar trikojo lafeto (atramos kojelių) ir atraminės plokštės (į ją įstatomas vamzdžio drūtgalis). Minosvaidžiu šaudoma stačia trajektorija, o kai kurių modelių lengvaisiais minosvaidžiais galima šaudyti ir plokščia trajektorija....

plačiau...

Prieštankinis beatošliaužis pabūklas PV1110

2012.02.29 21:42

    Taktiniai - techniniai duomenys   Pabūklo svoris (be priedų) - 260 kg   Greitošauda: 2 šūviai (su taikymų tarp šūvių) - 13 sek. 6 šūviai (praktinė greitošauda) - 60 sek. Maksimalus šaudymo nuotolis į judantį taikinį - 700 m   Vamzdis Kalibras - 90 mm Ilgis (su spyna ir reaktyvine tūta) - 3691 mm Svoris su smogiamuoju-paleidžiamuoju mechanizmu, korekcijos ginklu, šarnyrine pakaba ir optiniu taikikliu- 125 kg   Korekcijos ginklas Kalibras - 7,62...

plačiau...

Povamzdinis granatsvaidis AG-36

2012.02.29 21:41

    Povamzdinis granatsvaidis AG-36 buvo sukurtas Vokietijos „Heckler&Koch” ginklų įmonėje, jis pakeitė pasenusį HK 79 modelį. Pirminė šio povamzdinio granatsvaidžio platforma buvo naujos kartos automatinis šautuvas G-36. Tačiau vėliau AG-36 buvo pritaikytas tvirtinti ir prie Didžiosios Britanijos kariuomenės standartinio automatinio šautuvo L85A2, ir Kanadoje gaminamos M-16 versijos „Diemaco” C7 ir C8. Vėliau sukurtas modelis AG-36, tvirtinamas ant amerikietiško M-16 A4 Picatinny tipo povamzdinės tvirtinimo...

plačiau...

Automatinis granatsvaidis H&K GMG 40 mm

2012.02.29 21:39

  GMG (Grenade Mashinen Gewehr) buvo sukurtas Vokietijos ginklų gamybos įmonėje „Heckler & Koch” 1992 m. Po sėkmingų šio ginklo bandymų 1995 m. pradėta serijinė gamyba. Šis automatinis granatsvaidis yra pėstininkų tiesioginės paramos ginklas. Pėstininkų veiksmų sėkmė kovos lauke priklauso nuo minosvaidžių ir sunkiųjų kulkosvaidžių paramos ugnimi. Automatinis granatsvaidis pasižymi ugnies nepertraukiamumu ir paramos betarpiškumu, – kaip sunkieji kulkosvaidžiai ir skeveldriniu ugnies poveikiu, – kaip lengvieji...

plačiau...

Prieštankinis granatsvaidis „CARL GUSTAF“ (M-2, M-3)

2012.02.29 21:39

    Dar Antrojo pasaulinio karo metu švedų inžinieriai pradėjo konstruoti beatotrankį prieštankinį ginklą. Tokiame ginkle visas šūvio metu susidaręs parako dujų perteklius pasišalina priešinga nei šūvio kryptimi pro galinę ginklo vamzdžio angą. Pirmasis modelis buvo 20 mm, tačiau tokio ginklo efektyvumas kovojant prieš šarvuotą techniką buvo nepakankamas, todėl 1946 m. sukurtas pirmasis 84 mm ginklas, kuriuo 1948 m. pradėta apginkluoti Švedijos kariuomenė. Jo šaudmenys veikia priešo...

plačiau...
1 2 3 4 5 6 7