Karinių naujienų svetainė Ginklai.net

Paieška


Grįžti

Desantinis laivas ant oro pagalvės LCAC

Parašė:
2004.09.15 00:00

   

Kai ėmiau rašyti šį straipsnį, man teko pasuktigalvą kokiai sričiai jį priskirti. Jis tiktų sausumos, vandens ir oro pajėgoms. Transportopriemonė ant oro pagalvės gali judėti bet kokiu paviršiumi, nes iš tikrųjų jos sklendžiavirš paviršiaus. Bet apie viską iš pradžių.

Šiek tiek istorijos. Idėja sukurti transporto priemonę ant oro pagalvės tikrai nėra nauja.Tai buvo bandoma padaryti nuo aštuoniolikto amžiaus. To meto mokslininkai suprato kad trintis tarpvandens ir laivo korpuso yra labai didelė ir bandė ją sumažinti. 1716 metais Švedų dizaineris,filosofas ir teologas Emanuelis Svedenborgas sukūrė pirmosios transporto priemonės ant oropagalvės brėžinį. Prototipas niekada nebuvo sukurtas, nes ši transporto priemonė buvo varomažmogaus. Pilotas turėjo rankiniu būdu pumpuoti orą po transporto priemonės korpusu. Buvoaišku, jog žmogus jokiu būdu nesugebės sukurti pakankamos keliamosios galios. Vėliau buvovykdyta daugybė projektų, visi jie žlugo dėl tos pačios priežasties ¬¬– nebuvo pakankamaigalingo variklio. Tik dvidešimtame amžiuje, atsiradus pakankamai lengviems ir galingiemsvarikliams, buvo galima sukurti veikiančią transporto priemonę ant oro pagalvės. Nors buvosukurta nemažai modelių, pirmuoju pripažįstamas sero Kristoferio Kokerelo (Sir ChristopherCockerell) SRN 1.

Kaip veikia transporto priemonės ant oro pagalvės. Iš esmės ją nuo žemės pakelia orosrovė, o varoma ji paprasto propelerio. Visgi tai nėra taip jau paprasta. Idėja sukurti kažkąpanašaus egzistavo jau seniai, tačiau neužteko variklio galios. Net atsiradus pakankamaigalingiems varikliams, po transporto priemonės korpusu nukreipta oro srovė nesukurdavo pakankamoskeliamosios galios, be to trūko stabilumo, nes oro srovė buvo nekontroliuojama. Teko ieškotisprendimo šiai problemai. Pirmasis sprendimą rado Kristoferis Kokerelas. Jis atliko eksperimentąsu dulkių siurblio varikliu ir dviem skardinėmis. Abu didesnės skardinės galai buvo atviri, omažesnės – uždari. Mažesnė skardinė buvo įdėta į didesnę, prie šios viršaus buvopritvirtinta žara. Žarna paduodamas oras judėjo tarpe tarp dviejų skardinių ir išeidavo prožiedo formos kiaurymę didžiosios skardinės apačioje. Nukreipus šią oro srovę į svarstykles,pasirodė, jog sukuriamas slėgis yra net tris kartus didesnis, nei tiesiog pučiant orą žarna.Tai buvo labai reikšmingas atradimas, nes pagaliau atsirado galimybė sukurti veikiančiątransporto priemonę. Tai išsprendė ir stabilumo problemą, nes oro padavimas tapo kryptingas.

Nepaisant šio labai reikšmingo atradimo, vis dar reikėjo labai galingo variklio. O aukštiskuriame sklęsdavo transporto priemonė buvo labai mažas, net menkiausios bangos būdavo labaididelė problema. Oras galėjo laisvai išeiti iš po korpuso, todėl keliamoji galia buvonedidelė. Todėl buvo sukurta užuolaida, sulaikanti orą po korpusu. Taigi itin sumažėjokeliamosios galios nuostoliai.

Tokios transporto priemonės gali būti valdomas įvairiai. Pats paprasčiausias būdas, taiuž varomojo propelerio sumontuoti vairus. Yra daug įvairų vairo konstrukcijų.

Kaip ir daugelį išradimų, šį žmonės netrukus pritaikė karui. Pagrindinis transportopriemonių panaudojimas karo reikmėms yra pajėgų išlaipinimui. Transporteris ant oro pagalvėsyra labai greitas, gali gabenti didelį svorį. Šiame straipsnyje aprašysiu vieną tokįtransporterį.

Kai Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenei prireikė transporterio galinčio greitai gabentisunkius krovinius iš laivų į pakrantę, tinkamiausiu pasirodė desantinis laivas ant oropagalvės. Buvo paskelbtas konkursas kurį laimėjo „Textron Marine and Land Systems“. Kūrinysbuvo pavadintas LCAC (landing craft air cushion – desantinis laivas ant oro pagalvės).

Šio desantinio laivo bandymai buvo vykdomi 1977 ir 1981. Po bandymų 1987 buvo duotas leidimaspradėti masinę gamybą. Iki 1989 buvo užsakyti 48 desantiniai laivai, 1990 užsakyti dar devyni.1990 užsakymas kainavo 219,3 milijonus JAV dolerių. 1991 užsakyta dar 12 laivų ir tobulinimoprograma. Likę 24 laivai kariuomenei buvo perduoti 1995 metais.

LCAC buvo bandomi Panamoje, Kalifornijoje, Australijoje ir Arktyje. 1992 Aliaskoje atliktibandymai parodė, jog LCAC yra labai prastai pritaikytas žemoms temperatūroms. Kad ištaisyti šįtrūkumą neužteko nežymių patobulinimų, reikėjo gana stipriai keisti konstrukciją. Bandymųmetu LCAC gana lengvai judėjo plonu ledu, ir vandeniu. Visgi kaip ir visoms transporto priemonėmsant oro pagalvės, LCAC reikia gana lygaus paviršiaus, didesnis jūros bangavimas gali sukeltiproblemų.

LCAC gali gabenti 60-75t krovinį 40mazgų greičiu (74km/val.). Transporterio degalų bakųbendra talpa yra 18900 l degalų, šio degalų kiekio jam vidutiniškai užtenka penkioms valandoms.Kaip ir visoms transporto priemonėms, LCAC reikia pakankamai daug vietos manevrams, norintvisiškai sustabdyti transporterį, reikia 500m. Bene didžiausias LCAC privalumas, kad jis galigabenti krovinius ne tik į pakrantę, bet ir per ją, skelbiama, kad šis transporteris galiišlaipinti pajėgas daugiau nei 80% pasaulio pakrančių. Savo kovos krikštą LCAC gavo persųįlankoje, kur jis pasirodė gana neblogai.


Techniniai duomenys
GamintojasLCAC 1-12, 15-17, 19, 20, 22-26, 28-30, 37-57, 61-91: Textron Marine and Land Systems LCAC 13, 14, 18, 21, 27, 31-33, 34-36, 58-60: Avondale Gulfport Marine
Ilgis26.4 m
Plotis13m
Greitis su kroviniu73.6km/val.
Įgula5 žmonės
Ginkluotė2 - 12.7mm kulkosvaidžiai. Galima montuoti M-2HB .50 cal kulkosvaidžius, Mk-19 Mod3 40mm granatsvaidžius arba M-60 kulkosvaidžius

Komentarai


Komentarų nėra


Norėdami parašyti komentarą, jūs turite prisijungti.