Karinių naujienų svetainė Ginklai.net

Paieška


Grįžti

Visby laivas

Parašė:
2003.04.23 00:00

   

“Stealth” technologija iš pagrindų keičia kariniųjūrų pajėgų taktiką ir skelbia apie didelę techninę pažangą. Perrašiusi karinių oropajėgų nuostatus dabar ji keičia ir jūros peizažą. Visby sukūrimu prasidėjo nauja kariniųjūrų pajėgų era.

Dar 1995 spalio 12 Švedijos vyriausybė nusprendė investuoti į šią technologiją. Tuo metubuvo itin svarbu sumažinti sparčiai augančias išlaidas gynybai ir kartu investuoti į ateitiestechnologijas, norint sukurti daugiafunkcinį laivą kiek galima mažesnėmis išlaidomis.

Visby klasės korvetė yra pirmasis su visiškai išplėtota “Stealth” technologija. Šislaivas yra gaminamas iš anglies pluošto, jį bus labai sunku aptikti radaru. Kockums gavoužsakymą pastatytis penkis laivus. Švedijos gynybos materialinės dalies administracija (FVM),kuri kartu su Švedijos kariniu laivynu užsakiusi šiuos laivus, prisidėjo prie techninio projektovystymo ir jo planavimo.

Visby yra didžiulis laimėjimas, jis buvo pramintas “Švediškuoju modeliu”.

Naujos koncepcijos sukūrimas tai glaudaus bendradarbiavimo tarp Kockums, FMV ir Švedijoskarinio laivyno rezultatas. Visby yra septynerių darbo metų su “Smyge” (“Stealth”)prototipu, technologijos pavyzdžiu, rezultatas, todėl ši koncepcija yra patikrinta ir patikima.Švedijos “Stealth” technologijos, taip pat ir Švedijos tarptautinį pripažinimą pelniusioKarališkojo Technologijos Instituto (KTH), Stokholme, ekspertai dalyvavo projekte. Laivo kovines irginklų sistemas sukūrė Saab.

Visby klasės korvetės yra plataus pritaikymo antvandeniniai laivai, puikiai galintys atliktiužduotį tiek judėdami greitai, tiek lėtai. Visby tiek pat efektyvus minų paieškoje ir kovojeprieš povandeninius laivus, kiek minavime, sausumos pajėgų naikinime ir oro gynyboje. Šie laivaipuikiai tinka žvalgybai, vadovavimui ir ryšių palaikymui. Šie laivai beveik nepastebimiradarams, jie juda labai tyliai, o geros magnetinės savybės ir atsparumas smūgiams žymiaipagerina laivo gynybines savybes. Visby klasės korvetės, tai visiškai nauja laivų karta,pritaikyta naujosioms karinėms pajėgoms.

Visby sukurtas taip, kad nepaliktų arba paliktų kuo mažiau pėdsakų. Laivo korpusassusideda iš lygių paviršių ir aštrių kampų. Visa, kas nėra būtina laivo išorėje, yrapaslėpta po liukais. Kad užtikrinti minimalius IR pėdsakus dujinės turbinos išmetimo vamzdžiaiir išmetamosios dujos yra paslėpti po laivagaliu ir yra labai arti vandens. Laivo korpusas yravisiškai neįsimagnetinantis, Visby įranga ir prietaisai yra išmagnetinti arba pagaminti išneįsimagnetinančių medžiagų.

Laivo korpusas pritaikytas įvairioms oro sąlygoms. Visby yra nepaprastai stabilus, bet kartuir manevringas. Jau ankstyvosiose laivo kūrimo stadijose buvo aišku, kad labai lengvas Visbykorpusas (žinoma atsižvelgiant į galutinę laivo kaina) žymiai pagerins laivo savybes ir kovinęgalią. Visby korpusas yra daugiasluoksnis, vidinė dalis yra gaminama iš PVC , o išorinė išanglies pluošto. Tokios konstrukcijos korpusas yra kietas, stiprus, mažai sveriantis ir atsparussmūgiams.

“Stelth” koncepcija sujungia viską, kas padeda sumažinti laivo paliekamus pėdsakus,kartu didinant laivo kontrpriemonių arsenalą, kas žymiai pasunkina arba padaro neįmanomais Visbyaptikimą ir identifikavimą. Dirbdami kartu su Vokietijos HDW grupe, Kockums pradėjo didesnės irgalingesnės Visby versijos kūrimą. Ši versija bus skirta tarptautinei rinkai, kur Visby jaupatraukė daugelio šalių dėmesį.

Visby nėra visiškai nematomas, bet dėl “Stealth” technologijos, tam tikrame nuotolyjenuo laivo, jis yra nepastebimas, nors gali pastebėti priešininką. Tai suteikia Visby labaididelį pranašumą kovoje.

Visby yra sumontuota CETRIS – vadovavimo realiame laike, kontrolės, ryšių ir žvalgybossistema. Ši sistema yra atvira t.y. į ją galima lengvai montuoti naujus įrenginius, kas leidžialaive naudoti naujausias sistemas nedarant brangių pakeitimų.

Visby panaudojimas:

KOVA SU ANTŽEMINIAIS TAIKINIAIS

Laivas sukurtas taip, kad jame be didelio vargo galima sumontuoti raketų žemė-žemėpaleidimo sistemą. Švediškoje laivo versijoje yra montuojama RBS15 MkII sistema, kuri visiškainetrukdo laivui likti nepastebėtu.

ORO GYNYBA

Oro gynybos sistema (OGS) yra visiškai integruota ir automatinė. Aktyvioji OGS dalis yraBofors 57mm daugiafunkcijinis pabūklas, sumontuotas specialiame kupole, kuris yra laivo korpusodalis. Visby yra pritaikytas žemė-oras raketų sistemai, kuri gali būti montuojama laivagalyje.Taip pat Visby yra gausybė kontrpriemonių.

MINŲ PAIEŠKA

Visby minų paieškai ir identifikavimui naudoja per atstumą valdomus robotus (ROV).

KOVA SU POVANDENINIAIS LAIVAIS

Visby naudoja galingą sonarų sistemą povandeninių laivų aptikimui, atpažinimui irinformacijos ginklų sistemoms tiekimui. Be to žvalgybai Visby gali paleisti ROV-S, kuriame yrasumontuotas sonaras. Visby naudoja 40cm valdomas torpedas. Taip pat povandeninis laivas gali būtiatakuojamas ROV-E arba 5”ASW raketų sistema.

Komentarai


Komentarų nėra


Norėdami parašyti komentarą, jūs turite prisijungti.