Karinių naujienų svetainė Ginklai.net

Paieška


Grįžti

SSN-21 Seawolf

Parašė:
2002.09.24 00:00

   

Seawolf klasės povandeniniai laivai buvo sukurti veiktisavarankiškai, tol, kol jam gresia pavojus. Pagrindinė laivo užduotis buvo sunaikinti Sovietųbalistinius povandeninius laivus, kol jie nepradėjo atakuoti taikinių Amerikoje. Šie povandeniailaivai gali būti lengvai sugrupuoti koviniams manevrams jūroje, o taip pat kaip palaikančiojijėga sausumos kovoje.

Jūrų vilko programa prasidėjo 1980 m. siekiant kitame amžiuje garantuoti laivynopranašumą prieš Sovietus. Pirmojo JAV puolamojo povandeninio laivo konstrukcija leido jįapginkluoti naujausiais ginklais, sensoriais, nauja varomąją ir komunikacine sistema. Beje, vienopovandeninio laivo orientacinė kaina apie 2,8 milijardo dolerių.

Visi JAV povandeniniai laivai esantys po vandeniu yra pajėgūs susisiekti su kitais laivaistaip pat gerai, kaip ir esant ant vandens. Povandeniniam susisiekimui yra naudojamos itin žemodažnio antenos. Ši sistema yra apsaugota nuo saulės, elektromagnetinių bangų, jonizuotųatmosferos sluoksniu, branduolinio sprogimo bangų daromos įtakos, taigi ši sistema suteikiapuikų ryšį tarp laivų, netgi esant dideliems atstumams.

Povandeninis sekimas patikėtas patyrusiam žmogui ir jo pagalbininkams: kompiuterioasistentui, hidrofoniniams įrenginiams. Kompiuteris atskiria gamtos skleidžiamus garsus nuovariklio sraigto, reaktoriaus ar balasto rezervuaro aktyvavimo garsų. Teoriškai kiekvienaspovandeninis laivas turi jam vienam priklausantį povandeninį garso "parašą", jie yra kaupiamiduomenų bazėje.

Jūrų vilkas sugeba vykdyti operacijas po poliariniu ledu. Laivas turi aštuonis torpedųpaleidimo vamzdžius (keturis priekyje ir keturis gale), bei didžiausią kovinį greitį iš visųJAV povandeninių laivų. Daug pastangų buvo įdėta laivo triukšmo sumažinimui. Varomoji sistemapadaro jį dešimt kartų tylesnį negu Improved-688 ir 70 kartų tylesnį už Los Angeles 688klasės povandeninius laivus. Taktinis greitis leidžia laivui plaukti ir išlikti nepastebėtam,kol priešo laivai yra veiksnūs. Bendra jūrų vilko varomoji sistema 75 % galingesnė nei I-988klasės laivų, o tai reiškia, jog jūrų vilkas gali veikti 75% greičiau iki tol, kol jis buspastebėtas.Sakoma, jog Jūrų vilkas plaukdamas 25 mazgų greičiu (apie 46.25 km/h) yra tylesnisnei Los Angeles klasės povandeniniai laivai stovintys prieplaukose.

Statant laivą buvo atkreiptas dėmesys į virinimo medžiagas, siūlėms suvirinti, korpusuiir cilindrinėms sekcijoms buvo naudojamas plienas. Jūrų vilkas yra pirmasis JAV puolamasispovandeninis laivas, kurio korpusas pagamintas iš suslėgto HY - 100 plieno (įprastinispovandeniniams laivams naudojamas plienas - HY80). HY - 100 plienas pirmą kartą buvo panaudotas1960 metais karinio jūrų laivyno gilaus panirimo laivams SEA CLIFF ir TURTLE, kurie sugebėjopanirti į 10 000 pėdų (3048 m.) gylį.

Taikinius užfiksuoja didelė spinduliuojanti lėkštė, sumontuota laivo pirmagalyje, kuriskleidžia labai garsius tonus, kurie vandenyje juda lėčiau nei garsas, susidūrę su laivu jieatsimuša. Atsimušę tonai analizuojami atakuojančio laivo kompiuterių. Taip yra nustatomapriešo padėtis ir atstumas. Sekantis žingsnis - sunaikinti laivą. Seawolf ginkluotas Mk-48torpedomis, Harpoon raketomis, Tomahawk sparnuotomis raketomis (skirtos paviršiuje esantiemstaikiniams naikinti).

Atakuoti taikiniams sausumoje naudojamos Tomahawk TLAM-D (Tactical Land Attack Missile)sparnuotosios raketos, kurios žemai ir aplinkiniais keliais skrenda (kad nebūtų pastebėtosradarų) atakuoja taikinį. Ši technika buvo panaudota 1991m. Persijos įlankos kare, kai LosAngeles klasės povandeniniai laivai iš Raudonosios jūros atakavo taikinius Irako teritorijoje.

Nuclear Power Plant Propulsion System

Reaktoriuje panaudotos dvi vandens sistemos. Viena - pirminė, kuri yra įkaitinamareaktoriaus. O antra sistema skirta apsikeisti su pirmąją, jei ji per daug įkaista. Taigi vandensgarai ir suka turbiną (sraigtą). Vanduo, kuris kontaktuoja su branduolinio rektoriaus šerdimi yraizoliuotas, todėl įgula ir laivas išlieka saugūs.


Techniniai duomenys
StatytojasGeneral Dynamics Electric Boat Division
Energijos reaktoriaiS6W reaktorius
Ilgis353 pėdos (107.6 metrai)
Plotis40 pėdų (12.2 metrai)
Svoris7,460 tonos
9,137 tonos panirusio
GreitisOficialus: 25+ mazgai (46.3+ km\h)
35 mazgai(64.75 km\h) maksimalus greitis panirus
20 mazgai (37 km\h) taktinis (tylos) greitis
PanirimasOficialus: daugiau nei 800 pėdų (244 m.)
Neoficialus: apie 1600 pėdų (488 m.)
Įgula12 karininkų, 121 eilinis ir puskarininkis

Šaltinis: Federation of American Scientists

Komentarai


Komentarų nėra


Norėdami parašyti komentarą, jūs turite prisijungti.