Karinių naujienų svetainė Ginklai.net

Paieška


Grįžti

Atominė bomba - praeitis ir dabartis.

Parašė:
2003.10.26 00:00

   

Iš visų technologijų, atsiradusių per Antrąjįpasaulinį karą, ne viena neturėjo tokio didžiulio poveikio žmonijos civilizacijai kaip atominėbomba. Jos sukūrimas prilygsta ugnies atsiradimui priešistoriniais laikais. Taigi iš Dievo rankųpirmą kartą buvo atimta galimybė sunaikinti visą gyvybę žemėje, ir ši galia atsidūrėžmonių rankose...

1945 Prezidentui Hary S. Trumanui iškilo dilema, numesti naująją atominę bomba antJaponijos ar ne. Karo strategų apskaičiavimu, nsuprendus šturmuoti Japonijos salą, karas būtųužtrukęs iki 1946 ar netgi 1947 metų ir pasiglemžęs dar apie milijoną JAV kareivių... Pobombos numetimo prasidėjo kalbos, kad atominis ginklas buvo panaudotas tik norint išgąsdintiSovietų Sąjungą.

Trumpam pažvelkime į šio ginklo kūrimo istoriją: Didelę dalį uždavinio pradiniame etapeatliko britai, tačiau besitęsiant Anglijos bombardavimui jiems pradėjo trūkti resursų. Vėliauprojektas buvo perduotas Jungtinėms Amerikos Valstijoms. Prezidentui Ruzveltui skyrus 2 milijardusdolerių JAV, Kanados ir Britanijos mokslininkai skubėjo kuo griečiau baigti kūrimo darbus, neszinojo kad analogišką projektą įgivendiną ir vokiečių mokslininkai. ( Vokiečių projektuivadovavo garsusis V1 ir Fau-2 raketų kūrėjas Varneris fon Braunas, po karo pagrobtas JAVžvalgybos ir dirbęs Amerikos kosmoso programoje).

Pokario metais JAV neilgai išlaikė branduolinį monopolį. Stalinas greitai pasirūpino kadSovietų Sąjunga neatsidurtų JAV valioje. Iki 1949 sovietai įsigijo bombą ir prasidėjoginklavimosi varžybos, šaltasis karas...Buvo manoma, kad branduoliniai ginklai būdingi tiksupervalstybėms ( JAV, Sovietams, vėliau Kinijai) - yra jų simbolis ir bjaurus karštojo karopranašas. Galiausiai šie ginklai paplito ir kitose valstybėse įvairiose pasaulio vietose, taigiamžiaus pabaigoje atrodė ne tokie pavojingi supervalstybių rankose kaip regioniniuosekonfliktuose. Nors galėjo tapti naikinančiaiis, bet buvo neveiksminga skaro ginklas, tiesą sakantgreičiau politinis ginklas, kurio panaudojimas vargiai tikėtinas, o po Antrojo pasaulinio karo irvisai nenaudotas. Branduoliniai ginklai padarė karą visškai neprotingu, suteikė daugiau galiųfanatikams nei blaiviai mąstantiems valstybės veikėjams, nukreipė dėmesį nuo nesiliaujančiųincidentų ir vis didesnių nebranduolinių karų nuostolių. (Geltonojoje spaudoje buvo paskelbtaviena is nepatvirtintų JAV prezidento Kennedy žmogžudystės versijų, kad jį nušovė CŽVprieštaravusi Kennedžio planams Vietname panaudoti branduolinį giklą. Kenedžio aplinkosžmonės tokius buvusiu prezidento planus griežtai neigia).

"Branduolinės" valstybės

• Didžioji Britanija

• Kinija

• Prancūzija

• Indija

• Pakistanas

• Rusija

• JAV

Nepatvirtinta "branduolinė" valstybė

• Izraelis

Šalys, bandančios sukurti branduolinį ginklą

• Iranas

• Irakas ( Šiuo metu JAV pajėgos Irake ieško branduolinio ar kito MNG kūrimo įrodymų. )

Valstybės, kuriose branduolinio ginklo technologija nėra tęsiama

• Šiaurės Korėja — 1994 metais buvo gautas sutikimas iš Šiaurės Korėjos vyriausybėsdėl branduolinio ginklo technologijos vystymo sustabdymo bei dėl jau esamų objektų demontavimo.Beje šiuo metu korėjiečiai teigia pasigaminę kelias branduolines bombas, tačiau to patvirtintinegali.

• Pietų Afrika — savarankiškai sukonstravo, bet vėliau savanoriškai išmontavo 6 uranobombas.

• Baltarusija, Kazachstanas, Ukraina — Kai Sovietų Sąjunga iširo, šios buvusiossudedamosios sąjungos valstybės turėjo savo nuosavybėj branduolines galvutes, kurias turi ikišiol.

Šaltinis: John Walton, Peter Calvocoressi.

Komentarai


Komentarų nėra


Norėdami parašyti komentarą, jūs turite prisijungti.