Karinių naujienų svetainė Ginklai.net

Paieška


Grįžti

Verney-Carron

Parašė:
2005.04.07 00:00

   

"Ką nors nuostabesnio už prancūziškus ginklus sunkurasti” .

S.I. Romanov “Šautuvų medžioklės žodynas”, М.,1877m.

Laukinių gyvūnų medžiojimas su šaunamuoju ginklu – tradicinis ir labai senasmedžioklės būdas Prancūzijoje. Šiuo metu jis yra neatskiriamoji šimtai tūkstančiųįvairiausių profesijų bei tikėjimų žmonių laisvalaikio dalis.

Paskutiniais duomenimis 57 milijonams Prancūzijos gyventojų tenka apie 1,6 milijono ginklųsavininkų. Tradiciškai čia yra medžiojami fazanai, kiškiai, triušiai, stirnų patinai,šernai. Labai įdomi ir populiari laukinių miško balandžių, keršulių medžioklė. Daug yramedžiojama slankų, ančių, žąsų. Jie yra medžiojami iš specialių blindažų, kurie yrastatomi masinio paukščių susitelkimo vietose. Tokiam šaudymui yra reikalingas tvirtaslygiavamzdis šautuvas su tolimu, labai glaustu šūviu.

Medžioklės sąlygos Prancūzijoje yra tokios įvairios, kad visuose šalies departamentuosemedžiokliniam šautuvui yra keliami įvairūs reikalavimai. Pavyzdžiui, šaudant pajūryjevandeninių paukščių būrius, tradiciškai yra naudojami sunkūs, toliašaudžiai, dvivamzdžiaiarba vienavamzdžiai šautuvai su šoviniais “magnum”. Firmos “Geffroy” ir“Verney-Carron” gamina sunkius dvivamzdžius šautuvus 12/76 kal. su specialiu paleidžiamuojumechanizmu, suteikiančiu galimybę vienu metu iššauti iš dviejų vamzdžių. Esant reikalui,medžiojamų paukščių pusėn gali būti nukreiptas stambių šratų užtaisas iki 90 gramųsvorio. Medžiojant miškuose masyvūs, glaustai šaudantys šautuvai mažai tinkami, daugeliuatveju – netgi kenksmingi. Todėl, vykdami medžioklėn su paukštšuniu į brūzgynus, daugumateikia pirmenybę lengviems trumpavamzdžiams manevriniams šautuvams. Firma “Verney-Carron”gamina dvivamzdžius šautuvus su plačia šratų sklaida. Tai užtikrina rezultatyvų šaudymą į beskrendančius paukščius iš dešimties – dvidešimt penkių metrų distancijos. Vienasvamzdis gaminamas su sraigtinėmis graižtvomis per visą kiaurymės ilgį, o antras - sucilindriniu gręžimu arba nedideliu spaudimu . Tokių šautuvų pranašumas yra tame, kad sugraižtviniais lygiavamzdžiais vamzdžiais įmanomas ne tik sklaidus, bet ir labai vienodas šratųpasiskyrstimas nuo šūvio iki šūvio. Kaip taisyklė, tai 12-o kalibro šautuvai, kadangi didelėšovinio masė šaudant net iš arti yra svarbi tiksliam pataikymui. Kai kuriuose šiauriniuose ir centriniuose departamentuose labai paplitus kanopinių varomoji medžioklė naudojant štucerius -nitroekspesus ir karabinus. Šiuo metu Prancūzijos medžiotojai teikia pirmenybę savo,prancūziškos gamybos ginklams..

Šiandien medžioklė Prancūzijoje priklauso turtingiems žmonėms. Jų naminis arsenalaslabai įvairus. Daugelis turi po tris-penkis ir daugiau šautuvų, skirtų įvairių rūšiųmedžiojamų gyvūnų ir paukščių įvairioms medžioklėms. Čia labai padeda regioninismedžioklės laiko ir medžiojamų gyvūnų bei paukščių normų reguliavimo būdas, o taip patgriežta medžiojimo su leidimu tam tikrų gyvūnų rūšių reglamentacija pagal šaliesdepartamentus. Remiantis tuo ir yra formuojamas gaminamų Prancūzijos pramonės vidinei rinkaimedžioklinių šautuvų asortimentas.

Dabar šalyje dirba daugiau nei penki šimtai smulkių firmų ir pavienių amatininkų. Jiegamina tik pagal užsakymus brangius, aukštos klasės šautuvus turtingiems žmonėms irkolekcionieriams bei pigius šautuvus medžiotojams su nedidelėmis pajamomis. Vidutiniškus pagalkainą, bet labai geros kokybės, ilgaamžius šautuvus gamina firmos, kurios užsiima jų pramoninegamyba. Pirmoje eilėje, tai “Chapuis”, “Verney-Carron”, “Demas” ir kitos. Labaiprabangūs medžiokliniai šautuvai gaminami pagal užsakymą senovinių namų „Foure le Page“,„Grange‘, „Gostinn-Renett“ pusiau amatininkų dirbtuvėse. Pagrindinis ginklų centras nuosenų laikų ir teisėtai yra nedidelis miestas Saint-Etienne, pietų šalies dalyje, Luaradepartamente. Pačiame mieste ir jo apylinkėse veikia daugiau nei šimtas didelių, vidutinių irsmulkių firmų, bei meistrai-amatininkai.

Prancūzams “Verney-Carron” toks pat nacionalinių tradicijų tęstinumo simbolis, kaip„Holland and Holland“ – anglams, „Lebo-Kuralli“ –belgams, „Sauer und Sohn“ –vokiečiams. Per paskutinius 180 metų įmonė išaugo iš kuklios amatininkų dirbtuvės įklestinčią pramoninę kompaniją. Ir visais laikais firmos sėkmė tradiciškai buvo susieta suaukščiausiu profesionaliu jos darbuotojų lygiu – Verney-Carron šeimyninio klano kadrųpolitikos „kozirinė korta“.

Šių namų įkurėjas-Klodas Verney-gimė seno ginklų amatininko Žano Verney(1774-1833)šeimoje 1800 metų sausį.-epochoje ,kai virš Europos sklandė Napoleono didybė.1820 metaisKlodas dalyvavo ginklininkų konkurse ir laimėjo 1-ąją vietą už originaliai išraižytąšautuvo buožę.Ji šiuo metu saugoma muziejuje su kitais to meto geriausių ginklakaliųdirbiniais.

Šis laimėjimas padrąsino jauną amatininką.Visuotinis pripažinimas jo meistriškumo irpastūmėjo pradėti savo verslą.1820 metai įrašyti šeimos kronikoje kaip firmos įkurimo.Po 10metų Klodas vędė. Jo išrinktoji tapo Antuaneta Carron-ginklų meistro dukra.Kad išsiskirti iškitų Verney ginklininkų,Klodas prie savo pavardės pridėjo žmonos pavardę.Firma pradėjovadintis Verney-Carron.

Pirmas iš jo sūnų –Žanas gimė 1839 m.ir jau penkioikos metų perėmė verslą į savorankas.Po Klodo mirties firma pakeitė pavadinimą į”Verney-Carron ir sūnūs”:Žanas nutarėpriimti į šeimyninį verslą du jaunesnius brolius.1868 m.iš jų dirbtuvių išėjo pirmasPrancūzijoje centrinio dūžio ginklas.,o po 8 metų prasidėjo vamzdžių gamyba sususiaurėjimu-“čokais”.1882 metai įamžino firmą: pirmą kartąPrancūzijoje buvo pagmintasginklas be gaidukų.Gamyba buvo vienetinė,todėl kiekvienas gaminys kainavo nemažuspinigus.Pavadinimas “Verney-Karron ir sūnūs “ išliko iki 1917 m.kada Žano sūnus-vėlgiKlodas(3-oji karta) pertvarkė firma ir vėl pavadino “Verney –Carron”.Nuo to laiko jipradėjo gaminti ginklus už kuruios jau nereikėjo atiduoti viso užgyvento turto.

Jei turėsite galimybę būti Prancūzijos ginklų sostinėje – St-Etienne,nepatingėkite aplankyti įmonę “Verney-Carron” Boulevard Thiers, 54 bulvare. Jos dabartinisgeneralinis direktorius Žan Verney-Carron, pakeitęs 1995 m. šiose pareigose savo tėvą –Klodą, su malonumu papasakos šeimyninio verslo, apimančio šešias prancūzų ginklininkųdinastijos kartų, istoriją.

Kokia gi“Verney-Carron” modelių eile yra pristatoma šiandien pasaulinėje ginklųrinkoje?

Po svaiginančios sėkmės 1966-1985 m. pirmos kartos bokflintu „Sagittaire“atrodė, kadsu ramia sąžine galima ilsėtis ant laurų. Tačiau kompanijos vadovybė visada žiurėjo įateitį. 1985 m. šis vertikalus dvivamzdis yra gaminamas su uoksu iš lengvo aliumininio lydinio. Šautuvo svoris iškart sumažėja iki 2,8 kg.

Ir tai esant 12-am kalibrui bei 710 mm ilgio vamzdžiui. Šio bokflinto sėkmė buvo žymiaididesnė, negu pirmtako, ir „Sagittaire “ pirmoji vieta išliko dar keletą metų.

Dabar Saint-Etienne „Sagittaire“uokso tačiau ne duraliuminio, o plieninio pagrindugaminamas dvivamzdis štuceris su 7x65P, 8x57 JRS ir 9,3 x 74 R kal.šoviniais. Štuceriai galiturėti graižtvinius vamzdžius ir kito kalibro arba lygius – su šoviniais 12/70 su įvairiaisvamzdžio kanalais.. Štuceris turi „Battue“ tipo taikiklio plokštelę, kurios ilgis yra apie250 mm, tačiau plokštelės gaminamos su reguliuojamu pakėlimo kampu.

1994 m. į pirmos kartos bokflinto „Sagittaire“ vietą ateina šautuvas su vertikaliaisuporintais vamzdžiais „Sagittaire-NT“ („nauja technologija“). Apie naują vertikaliųdvivamzdžių seriją buvo parašyti dešimtis straipsnių Europos spaudoje. Šių šautuvų kovinės bei eksploatacinės savybės yra aukštai įvertintos medžiotojų. Pagrindinė patraukliųbokflintų „Sagittaire-NT“ savybė – žemos kainos ir aukštos kokybės santykis. Gaminantšios serijos šautuvus rankinio darbo dalis sumažinta iki minimumo. Pagrindinių šautuvo daliųmechaninis apdirbimas yra atliekamas staklėmis su skaitmeniniu programiniu valdymu. Tuo pačiu yrapasiekiamas toks aukštas apdirbimo tikslumas ir grynumas, kad rankinio priderinimo bei kontrolėsoperacijos tapo paprasčiausiai nereikalingos.

Reikia pastebėti, gamybos mechanizacija ir automatizacija palietė ne tik tam tikras detales.Su staklėmis yra atliekamas graviravimas! Kokiu būdu? Ant būgninio štampo šoninio paviršiausiš anksto graviruojamas paveikslėlis, kuris yra perkeliamas ant šautuvo uokso rantymo metodu.Šis graviravimo būdas leido pilnai atsisakyti nuo brangiai apmokamo rankiniograviruotojų-dailininkų darbo, o tai, galų gale, sumažino gaminių savikainą.

1988m. po lengvesnio „Sagittaire“ trijų sėkmės metų rinkoje, kompanija paleidžia įgamybą bazinį bokflitą „Super 9“, iš pradžių kaip sunkų (3,5 kg) sportinį šautuvą suplieniniu uoksu, o dar po trijų metų – kaip medžioklinį su duraliumininiu uoksu. „GrandBecassier“ – tai 12-o kalibro vertikalus dvivamzdis su 610 mm ilgio vamzdžiais, kurio svorisyra tik 2,5 kg! Apatinis šautuvo vamzdis turi cilindrinį gręžimą (arba šratus sklaidančiasgraižtvas per visą kiaurymės ilgį), o viršutinis - pastovų pusiau čoką arba keičiamųįsukamų vamzdžio galų susiaurėjimų rinkinį „Chokinox“.

Šalia nurodytų „Super 9“ versijų gamykloje dar gaminamos šešios šio bokflintokonkrečioms medžioklės rūšims pritaikytos modifikacijos: keturios – su plieniniu uoksu, dvi– su duraliuminiu. Konstruktyvinė duraliuminio uoksų savybė – termiškai apdorota plieninėplokštelė, kuri apsaugo uokso skydą nuo išdeginimo šaudymo vietose. Visi „Super 9“ serijosvertikalūs dvivamzdžiai turi greitai nuėmamą smūgio-paleidžiamąjį mechanizmą su vienugaiduku. Jį, esant reikalui, galima lengvai pakeisti mechanizmu su dviem gaidukais. Šie ginklaigaminami šešių rūšių :Super 9 III Luxe”,– be šoninių plokštelių „Ekstra Lux“ –su jomis,”Saint-Hubert Lux” su spynos paauksavimu,”Saint Hubert Extra Lux” su paauksuotomisšoninėmis plokštelėmis,”Prestige”-rankų darbo graviruotėmis,”Prestige Or”-supasirinktu auksiniu gyvūno atvaizdu,bei rankų darbo graviruotėmis,”Sport”-skirti laimėtivaržybose. Vienos ar kitos rūšies pasirinkimas – pagal pirkėjo skonį.

Ir vis dėlto dauguma medžiotojų linkę permokėti vieną - kitą šimtą eurų ir įsigytiprabangų bokflintą, su spynomis šonuose.

Visų šautuvų buožė gaminama arba pistoletinio tipo, arba tiesi, angliška. Buožėsmedžiaga – tik riešutmedis, bet įvairios kokybės, priklausomai nuo modelio gradacijos.Įraižos buožės lovelyje ir kaklelyje visais atvejais yra daromos ne mechaniškai, o rankiniubūdu. Vertikalaus dvivamzdžio kaina, priklausomai nuo atlikimo ir apdailos varianto nuo 6.000 ltiki 20.000 lt

1987 m. prancūzų rinkoje atsiranda superšiuolaikinis karabinas „Impact“ su pasukamąjaišilgine -slenkamąja sklende. Karabinas gaminamas keliems šovinių tipams, jis gali turėti„Battue“ versijos taikiklio plokštelę (Battue – varomoji medžioklė) arba „Affut“versijos (Affut – palapinė). Iš kur tokie pavadinimai? Reikalas yra tame, kad pirmo tipotaikiklio prietaisas leidžia šaudyti rezultatyviai bėgantį žvėrį, varomosios medžioklėsmetu, tuo tarpu, kai antras suteikia galimybę ramiai šaudyti prisitaikius iš priedangos. Karabino„Impact“ šovinio lizdas užrakinamas dvejomis masyviomis šaudymo atramomis, kurios yrapriekinėje spynos l dalyje, prie pat įėjimo į šovinio lizdą. Tai naudingiausiaskonceptualinis sprendimas, leidžiantis sukurti šautuvą bet kokiems, taip pat ir galingiemsšoviniams. Karabino kaina nuo 4200 lt

“Verney-Carron” tradiciškai gamina 12 kalibro „Jubile“ (jubiliejus) ir„Helicobloc“ modelių klasikinius horizontalius dvivamzdžius. Pirmasis jų turi du ilgus,lygiagrečiai išdėstytus po kiekvienu vamzdžiu kablius, kurie neleidžia spynai klibėti.Viršutinis „Jubile“ tvirtinimas yra pagamintas kaip kūginis varžtas, kuris išeina iš uoksoskydelio ir įeina į angą po taikiklio plokštele. Platus apatinis rėmas patikimai užrakina dupo vamzdžiu esančius kablius. „Jubile“ spynos yra dėžinės.

Šautuvas „Helicobloc“ – vienas iš pačių seniausių ir prestižiškiausiųdvivamzdžių. Gaminamas tik pagal individualius užsakymus, dominuojant kompanijos geriausiųmeistrų namų gamybos darbui. Šautuvo spynos yra dėžinės, vamzdžiai užrakinami klasikiniubūdu, rėmeliu „Perde“, o viršutinė spyna yra patentuotos “Verney-Carron” konstrukcijos.Patentas originaliai užrakinimo sistemai buvo paimtas dar 1896 m. Be to, tai pats brangiausiaskompanijos šautuvas iš plačios medžioklinių ir sporinių šautuvų gamos. Helicobloc“ kainaprancūzų rinkoje apie 40 tūkstančių lt.

Prancūzų medžiotojai – dideli automatinių lygiavamzdžių šautuvų gerbėjai.Jiems“Verney-Carron” gamina du pusiau automatinius modelius: “Alto 6 Luxe”-su graviuromisir” Alto 6” – be jų.Šie ginklai gali būti komplektuojami su aštuonių tipųvamzdžiais.Keturi skirti smulkios faunos medžioklei su keičiamais vamzdžių kanalais“Chokinox”,vienas -paukščių medžiolei 76 cm vamzdžiu(pritaikytu šaudyti plieniniasšratais su galimybe pridurti 82 cm prailgintuvą,kuris suvėlina šratų sklaidą šuvio metu ,beisumažina šūvio atatranką)ir trys didelių žvėrių medžioklei.

2005.m.’Verney- Carron” įsigijo gerai žinomą prancūzų ginklų gamintoją“Demas”.Kas nori likti lyderiais šiandien,privalo rūpintis ateitimi ir siūlyti kuo daugiaunaujovių,nepamirštant senų tradicijų.Šis dviejų prestižinių firmų susijungimas leispasiūlyti platesnę gamą medžioklinių ginklų,dėl kūrių grožio ir įvairovės vis sunkiaudarosi išsirinkti.

Komentarai


Komentarų nėra


Norėdami parašyti komentarą, jūs turite prisijungti.