Karinių naujienų svetainė Ginklai.net

Paieška


Grįžti

Ginklai: valyti ar nevalyti?

Parašė:
2004.06.29 00:00

   

Trys požiūriai viena tema. Pabandysiu juos pakomentuoti,nes skaitytojų nuomonės labai skiriasi. O ir pats klausimas ne toks jau ir paprastas, kaip atrodoiš pirmo žvilgsnio.

Pirmas požiūris

Dauguma medžiotojų, tiesa, ne visi, yra gana prietaringi. Jie įsitikinę, kad negalima įmedžioklę neštis iš žvėrienos pagaminto valgio (neteks medžioklėje šauti). Daugumaįsitikinę, kad jeigu blogai išvalysi ir sutepsi šautuvą, jis „įsižeis“, „užpyks“ antšeimininko, ir šaulys medžioklėje šaudys netaikliai. O vis dėlto visa tai turi didelę dalįtiesos. Pavyzdžiui, variuotas ar švinuotas graižtavamzdžio šautuvo vamzdis tikrai nepasižymėsšūvio taiklumu, o medžioklėje sėkmę dažnai lemia vienas vienintelis šūvis. O štai irpriešingas pavyzdys. Jūs labai mėgstate ir prižiūrite savo šautvą, dažnai jį valote irgausiai tepate, tačiau netaisyklingai. Jums vėl gali nepasisekti – šautuvas dažnai neiššauna– nesumuša kapsulės. Ir dar vienas pavyzdys: jeigu jūs iš savo graižtvavamzdžio šautuvovamzdžio prieš šaudamas neišvalėte tepalo, pirma kulka išlėks iš vamzdžio daug lengviau,pakis jos trajektorija – štai ir nepataikėte į numatytą taikinį.

Antras požiūris

– Ponai, prašau į ginklų kambarį, – tuojau taurėse rubinu sutviskėjo puikus vynas,– už jos Didenybę Medžioklę!

– Brangus kolega, o kaip atsitiko, kad jūs prašovėte mažiau kaip iš trisdešimt metrų?Tikriausiai blogai šautuvą išvalėte!

– Tu ką, broleli! Su tokiu šautuvu nori priešą numušti? – žymus karvedys piktaipažiūrėjo į pasimetusį karį. – Neišeis! Įsakau gerai išvalyti ginklą!

– Sukvailėjai, ar ką? Sugalvojai šautuvą valyti! O kam – rytoj galėsi kad ir šimtątokių nusipirkti!

Karvedys visiškai teisus, kad išbarė kareivį. Karo lauke (o medžioklę galima tamprilyginti) blogai išvalytas ir suteptas ginklas gali užsikirsti, nesumušti kapsulės, o tai jautiesiogiai gresia kareivio gyvybei.

Trečias požiūris

Labai labai seniai pasaulyje pasirodė šaunamieji ginklai. Dabar pasaulyje yra gaminama tokiadaugybė ginklų, kad visus tipus ir modelius surašyti turbūt nelabai galėtume. Tikriausiai antrankos pirštų suskaičiuotume šalis, kurios negamina ginklų. Plečiantis pasaulinei ekonomikai,kylant žmonių gyvenimo lygiui, žmogus gali laisvai įsigyti šią populiarią prekę. O jeižmogus dar ir turtingas, jam nekyla problemų įsigyti norimą skaičių ginklų. Kam jam juossaugoti, prižiūrėti, valyti! Iš dalies jie teisūs ir juos galima suprasti. Tačiau tikriemsmedžiotojams su jais kažkodėl nesinori bendrauti. Juk juos vienija ne tik pomėgis medžioti, betir meilė ginklams. O papročiai, tradicijos! Visiems gerai žinoma, kad santykiai tarp žmoniųklostosi ne oficialiuose priėmimuose, derybose, o nuoširdžiuose pokalbiuose. O tokios sąlygosgeriausiai sudaromos medžioklėse. Tarp kitko medžioklėse išspręsta daugybė pasaulinio mastoproblemų, sudaryta daugybė svarbių sutarčių.

Ir svarbiausia. Ginklo valymas ir apžiūrėjimas lemia saugų jo naudojimą. Suprantama, kadsurūdiję ginklai ne tik netaikliai šaudys, bet gali būti ir nelaimės priežastis. Jie galisprogti. O jei į jūsų šautuvo vamzdį papuolė koks daiktas... (juk jūs neapžiūrėjote jo).

Prieš pradėdami nagrinėti pagrindinę problemą, pašaliečio akimis pažiūrėkime įmedžiotoją, kuris, likęs vienas namuose, neužsiima jokiu rimtu darbu. Pavaikščiojęs iš kampoį kampą, jis prieina prie kambario kampe stovinčio ginklų seifo ir atrakina jį. Išima savopamėgtą šautuvą, pavarto jį, apžiūri, prisideda prie peties, įsivaizduoja šaunąs įjudantį taikinį. Pavarto, pažiūrinėja ir… O štai dabar minutę dėmesio! Galimi du tolesnimedžiotojo veiksmai: arba jis šautuvą padės atgal į seifą, arba jį išvalys, suteps ir tiktada grąžins į vietą. Pirmu atveju medžiotojas padaro gana rimtą klaidą. Kyla klausimas –kokią. Na, ir kas, kad jis šautuvą neišvalęs padėjo atgal?

Iš tikrųjų, jeigu šautuvas buvo tinkamai išvalytas ir suteptas, vamzdžio kanalo valytigal ir nereikia. Tačiau bet koks prifilaktinis vamzdžio kanalo valymas tik pailgina vamzdžiogyvavimą. O štai išorinio metalinio paviršiaus apsauginis sluoksnis jau pažeistas. Rankomispačiupinėjus metalinius paviršius, ant jų patenka gana agresyvus žmogaus prakaitas. Jis irpradės savo juodą darbą. Tose vietose, kurias palietė rankų pirštai, labai greitai pasirodokorozijos židiniai. Iš savo praktikos žinau, kaip atrodo surūdiję pirštų antspaudai. Tokiuskorozijos židinius gana sunku pašalinti.

Rūdis nuvalius, ant oksiduotų metalų paviršiaus lieka šviesesnės dėmės, kurios pirmaiprogai pasitaikius vėl pasidengia rūdimis. Aišku, dėl to ginklo techninės charakteristikosneblogėja, bet estetinis vaizdas jau ne tas. Savo ginklą mėgstantis medžiotojas neleis taipatsitikti. O ir dirstelti į vamzdžio kanalą tikrai verta. Gal po paskutinio valymo liko kažkokiavietelė, kurioje įsiveisė rūdies užuomazga, o ir, žiūrėk, išaugo rudas „grybas“. Toliauviskas vyksta gana greitai: vamzdis pasidengia rūdimis, o pasekmės yra gana liūdnos.

Anot medikų, ligai lengviau užkirsti kelią, negu ją gydyti. Taip ir su ginklo priežiūra.Medžiotojui pravartu su savimi turėti servetėlę, sudrėkintą kokiu nors tepalu. Ją galimalaikyti nedideliame polietileno maišelyje. Medžioklės metu esant drėgnam orui, lyjant, tvyrantrūkui, nepatingėkite šia servetėle retkarčiais nuvalyti išorines metalines dalis. Dar vienaspavojus laukia medžiotojo ginklo, kai jis įdėtas į dėklą. Esant drėgnam orui, jame susikaupiadaug drėgmės. Namuose, esant šiltam orui, dėkle susidaro šiltnamio efektas. Šiltas ir drėgnasoras – pats geriausias klimatas „veistis“ rūdims. Tokiame dėkle pabuvojęs gana neilgai,ginklas gali labai stipriai surūdyti.

Pradedame valyti

Pirmiausia reikėtų pažiūrėti, kokių priemonių kompleksą naudoti, kad nuosekliaiišvalytume šautuvą. Taip jį išvalę, turėsime gražų ir patikimą savo mėgstamą daiktą.

Norint visiškai ir gerai išvalyti ginklą, visas valymo operacijas galima suskirstyti įketurias pagrindines ir vieną papildomą:

1. Medinių šautuvo dalių priežiūra.

2. Išorinių metalinių dalių priežiūra.

3. Judančių šautuvo dalių, t.y. užraktų, skeliamųjų, nuleidžiamųjų mechanizmųišvalymas ir sutepimas.

4. Vamzdžio kanalo išvalymas ir sutepimas.

5. Dalinis šautuvo mechanizmų išardymas, norint juos profilaktiškai apžiūrėti, išvalytiir sutepti.

Medinių šautuvo dalių priežiūra tikrai nėra sudėtinga. Svarbiausia saugoti medines dalisnuo įvairių pažeidimų. Taip pat būtina išlaikyti impregnuojamąjį medžio sluoksnį.Šiuolaikinių ginklų medinės dalys apsaugomos nuo drėgmės įvairiais aliejų impregnantais arbalakais. Jeigu pažeidžiama tik išorinė medinių dalių danga, estetinį vaizdą galima atkurtiįvairiais užsienio firmų preparatais. Paprastai tai anglų arba amerikiečių firmų aerozoliniaipreparatai lakuotiems ir impregnuotiems paviršiams atnaujinti. Rimtesnius medinių daliųpažeidimus galima „apgydyti“ įvairiais tų pačių firmų užpildais, mastikomis, klijais,tonuojančiosiomis medžiagomis, poliroliais ir t.t.

Jeigu tokių priemonių įsigyti nepavyksta, visuomet padėtį gali išgelbėti seniai žinomiįvairių spalvų beicai ir pokostas. Tačiau svarbiausia žinoti, kad jokiu būdu ant mediniųšautuvo dalių negali patekti tepalų, kuriais tepamos metalinės dalys. Mineraliniai tepalai labaigreitai suardo medžio struktūrą, jis darosi trapus, o tai gali būti pavojinga ginkloeksploatacijos atžvilgiu.

Išorinių metalinių šautuvo dalių priežiūra taip pat gana paprasta. Eksploatuojantšautuvą reikia stengtis, kad nebūtų pažeistas apsauginis oksido sluoksnis, nes pažeidimovietose labai greitai atsiranda korozijos židinių. Išorinis metalinių detalių paviršiusbūtinai visuomet turi būti padengtas plonyte tepalo plėvele. Esant drėgnam orui, lyjant lietuiar medžiojant prie vandens telkinių, vanduo gana greitai tą plėvelę suardo. Todėl jauanksčiau kalbėjome, kad tokiose medžioklėse pravartu turėti tepalu suteptą servetėlę ir jaretkarčiais nuvalyti paviršius.

Visi žino, kad žiemą įnešus metalinį daiktą iš lauko į šiltą patalpą, jisaprasoja, sudrėksta. Taip pat ir šautuvas, žiemą įneštas iš lauko į patalpą, visas„suprakaituoja“. Pavojus tas, kad drėgmės lašeliais pasidengia visos be išimties metalinėsdetalės, ne tik išorinės, bet ir esančios mechanizmų viduje. Jeigu jos nebuvo pakankamai geraipadengtos tepalo plėvele, gali gana greitai surūdyti. Todėl būtina žiemą iš lauko įneštąšautuvą kiek įmanoma greičiau išdžiovinti, išvalyti ir sutepti tepalu. Taip išvalyti irsutepti reikia keletą kartų, kol metalas nustos „gerti“ tepalą.

Šautuvo užraktų, skeliamųjų ir nuleidžiamųjų mechanizmų detalės, esančios uždaroseertmėse, mažiau užsiteršia, nuo jų tepalas nenušluostomas mechaniškai eksploatuojantšautuvą. Bet retkarčiais reikia šiuos mechanizmus išvalyti ir sutepti išardžius šautuvą.Jei tai savininkui atlikti per sudėtinga, patariama kreiptis į ginklų meistrą. Ypač tai reikiapadaryti tada, jei ginklas buvo „išmaudytas“ vandenyje, purve ir pan. Laiku išardytas irišvalytas šautuvas bus apsaugotas nuo rimtesnių gedimų.

Atėjo laikas pakalbėti apie svarbiausios šautuvo dalies – vamzdžio kanalo –priežiūrą. Ši ginklo dalis labiausiai fiziškai, mechaniškai ir chemiškai „apkraunama“.Todėl valant vamzdžio kanalą, labai svarbus valymo operacijų ir valymo priemonių eiliškumas.

Kas gi vyksta šautuvo vamzdžio kanale šūvio metu ir po jo? Šūvio metu vamzdžio vidinessieneles veikia didžiulio slėgio įkaitusios parako dujos. Šratams, o ypač graižtvavamzdžiošautuvo kulkai judant į priekį dėl trinties vamzdis vibruoja. Tuo metu į plieno mikroporasįsiskverbia agresyvūs parako degimo ir ypač kapsulės degimo produktai. Vamzdžio kanalas ne tikapnešamas variu ar švinu, bet ir užteršiamas chemiškai. Jeigu apnešimas variu ar švinu nėratokie pavojingi, tai cheminė tarša gana greitai gali nepataisomai sugadinti vamzdžio kanalą. Ikipastarojo meto dauguma mūsų medžiotojų naudojo rusiškus šautuvus, kurių vamzdžio kanalaibuvo chromuoti. Tokie vamzdžiai daug atsparesni šiems veiksniams. Jeigu kokį nors Iž ar Tozmarkės šautuvą neišvalius ir palaikius ilgiau pastebimų pasekmių taip nebuvo matyti, taižinomų vokiškų „Simson“ ar „Sauer“ šautuvų po medžioklės neišvalius, kitą dienąvisas vamzdžio kanalas jau būdavo padengtas rūdžių sluoksneliu. Tą patį galima pasakyti irapie daugumos Europos valstybių gaminamus ginklus. Jų vamzdžio kanalai dažniausiai irgi nėrachromuoti. Todėl juos reikia itin gerai prižiūrėti.

Vamzdžio kanalo priežiūrą galima suskirstyti į tris etapus:

1. Vario bei švino pašalinimas (mechaniniu, cheminiu ar elektrocheminiu būdu).

2. Agresyvių degimo produktų neutralizavimas (įvairiais šarminės kilmės preparatais, nes,kaip žinome, kapsulės ir parako degimo produktai, susijungę su oro drėgme, sudaro įvairiasrūgštis).

3. Padengimas neutraliais tepalais (jie apsaugo nuo atmosferos poveikio).

Brangūs skaitytojai, šio straipsnio apimtis leido Jus tik bendrais bruožais supažindinti sušautuvo priežiūra. Kaip šautuvą prižiūrėti, kokius cheminius preparatus naudoti įvairiaisvalymo etapais, stengsiuosi aprašyti kituose žurnalo numeriuose.

Komentarai


Komentarų nėra


Norėdami parašyti komentarą, jūs turite prisijungti.