Karinių naujienų svetainė Ginklai.net

Paieška


Grįžti

Taiklus graižtvavamzdžio šautuvo šūvis

Parašė:
2004.06.28 00:00

   

Pagaliau išsipildė ilgai laukta svajonė: medžiotojorankose – graižtvavamzdis medžioklinis šautuvas. Mintyse: visi žvėrys aplinkui pusėskilometro spinduliu – mano. Štai ir norėčiau skeptiškai nusišypsoti – taip tikrai nebus.Taikliai šaudyti graižtvavamzdžiu šautuvu daug sudėtingiau, nei daugelis mano. Visų pirma taisąlygoja šūvio atstumas. Daug tenka girdėti pasakojimų apie ypač tolimus (500-600 m) šūvius.Tačiau per nemenką medžiotojo praktiką sutikti tokio šaulio neteko. Galėčiau tvirtaipasakyti, kad iš esmės maksimalus taiklaus šūvio atstumas – apie 300 m. Beveik visuosekataloguose, kuriuose nurodomos graižtvavamzdžių šautuvų šovinių balistinės savybės, taippat nurodomas maksimalus 300 m atstumas, o optimalus šūvio atstumas nurodomas daug mažesnis.Vokiečių kalboje žymima raidėmis GEE. Ir šis atstumas įvairaus kalibro ir galingumo šoviniųyra apie 140-190 m. Apžvelgęs pirmojo po ranka pasitaikiusio katalogo ,,Eduard Kettner 200/2001”graižtvavamzdžių šautuvų šovinių parametrų lenteles, pastebėjau, kad visų ten apibūdintųšovinių – nuo 22 Hornet iki .375 Holand-Holand Magnum – mažiausias GEE buvo šovinio .22Hornet – 134 m, o didžiausias – šovinio 6,5x68 – 222 metrai. Reikėtų tikėti šiaisskaičiais, nes jie gauti išbandant šimtus šovinių, o ne išlaužti iš piršto. Svarbu dar irtai, kad, prišaudžius šautuvą optimaliam atstumui, praktiškai iki 200 m, šaunant įvairaussvorio kulkomis beveik nereikalingos jokios taikymo korekcijos.

Norint taikliai šaudyti, reikia daug ir kantriai mokytis. Šaulio rankos turi priprasti priešautuvo, šaulys turi įgusti tiksliai prisidėti šautuvą prie peties, ,,pagauti” taikiklyjetaikinį ir švelniai nuspausti nuleistuką. O tai reikia atlikti greitai ir tiksliai.

Visų pirma prieš vykstant medžioti reikia žinoti, kaip tas mūsų išsvajotas šautuvasšauna. O konkrečiai – šautuvą reikia prišaudyti. Tai reikštų, kad šautuvo šauta kulkaturi pataikyti į tą tašką, į kurį taikėme. Pirmiausia reikia prišaudyti šautuvą,naudojantis mechaniniais taikikliais. Paprastai tai taikiklis (taikiklio plokštelė), esantisarčiau šaulio akies, ir kryptukas, esantis ant vamzdžio galo. Naudodamiesi šiais taikymomechanizmais, prišaudome šautuvą 100 m atstumu. Įvairių konstrukcijų ir tipų šautuvų galimiįvairūs taikiklių ir kryptukų reguliavimo būdai, atsižvelgiant į tai, kaip sukonstruoti tiemechanizmai. Galimi variantai: taikiklis nejudantis – kryptuką galima aukštinti ar žeminti,taip pat pastumtį į dešinę ar kairę pusę; taikiklį galima pastumti į dešinę ar kairę –kryptuką aukštinti ar žeminti; taikiklį aukštinti ar žeminti, kryptuką pastumti į dešinęar kairę; taikiklį aukštinti ar žeminti, taip pat pastumti į dešinę ar kairę pusę –kryptukas nejudantis. Naudojantis skirtingomis sistemomis, pirmiausiai reikia suprasti, kaippasikeis pataikymo vieta taikinyje, keičiant taikiklio ar kryptuko vietą vamzdžio atžvilgiu:

taikiklis aukštyn – pataikymo taškas pakils aukštyn;

taikiklis žemyn – pataikymo taškas nusileis žemyn;

taikiklį pastumsime į kairę – pataikymo taškas pasislinks į kairę;

taikiklį pastumsime į dešinę – pataikymo taškas pasislinks į dešinę.

Taigi taikiklio pastūmimo kryptis yra tiesiogiai susijusi su pataikymo tašku: kur slenkametaikiklį – ten slenkasi pataikymo taškas.

Keisdami kryptuko padėtį vamzdžio atžvilgiu, viską gausime atvirkščiai:

kryptuką leidžiame žemyn – pataikymo taškas kyla aukštyn;

kryptuką keliame aukštyn – pataikymo taškas leidžiasi žemyn;

kryptuką stumiame į kairę – pataikymo taškas slenka į dešinę;

kryptuką stumiame į dešinę – pataikymo taškas slenka į kairę;

Tai reikia labai gerai įsisąmoninti – sutaupysite šovinių, laiko ir nervų.

Šautuvą prišaudome šaudykloje ir būtinai įtvirtindami jį specialiame stove. Naudodamigerą stovą taip pat sutaupysime daug minėtų dalykų. Reikia labai skeptiškai vertinti kaikurių ,,specialistų” posakį ,,O kam to reikia? Geriausiai nuo automobilio stogo arba ,,išrankos”. Ir baigta”. Deja, toli gražu ne taip. Kaip minėjau, prišaudome iš 100 m atstumo.Taikinys – balto popieriaus lapas su centre nupieštu 5 cm skersmens juodu apskritimu.

Prišaudoma turėtų būti taip: stove tvirtai įtvirtinamas šautuvas. Žiūrint per patįvamzdžio kanalą, nutaikoma į juodą apskritimą. Vėliau žiūrime per taikiklį. Jei taikymoašys daugmaž sutampa – galima šauti. Jeigu žiūrint per vamzdžio kanalą ir per taikiklįskirtumai dideli – reikia, keičiant taikiklio ir kryptuko padėtis, abi taikymo ašis, kiekvizualiai įmanoma, suvesti į vieną tašką. Jei tai atliksite kruopščiai – kulkos pataikymotaškas turėtų būti maždaug ten, kur ir taikėtės. Jei rezultatas jūsų netenkina – toliaukoreguokite, keisdami taikiklio ir kryptuko padėtis. Šaudant su mechaniniais taikikliais, normaliulaikytinas pataikymo tikslumas, jei į 8-10 cm diametro juodą apskritimą pataikome 5 šūvius išeilės.

Daugelis, tik įsigiję graižtvavamzdį šautuvą, jį tuojau ,,apginkluoja” optiniutaikikliu. Tai labai gerai. Optinis taikiklis labai padės taikliai šaudyti. Tačiau reikiažinoti, kad optinis taikiklis – tai sudėtingas prietaisas, reikalaujantis tinkamai elgtis sujuo.

Visų pirma (ir bene svarbiausia) reikia tinkamai pritvirtinti taikiklį prie šautuvo.Geriausia naudoti originalius tvirtinimo stovus, skirtus tos konstrukcijos ir to tipo šautuvui.Juos gamina firmos, gaminančios šautuvus, firmos, gaminančios optinius taikiklius, arba firmos,gaminančios tik įvairius tvirtinimo stovus. Visi šie tvirtinimo stovai konkrečiam šautuvo tipuiyra tiksliai apskaičiuoti, pritaikyti ir, montuojant optinį taikiklį, dėl tokio stovo paprastaijokių problemų nekyla. Naudojant savadarbius ar neoriginalius stovus reikia laikytis tokioprincipo: šautuvo vamzdžio kanalo ašis ir optinio taikiklio optinė ašis turi būti visiškailygiagrečios. Tuojau pasigirs ,,specialistų” priekaištų, jog visuose leidiniuose vaizduojama,kad optinis taikiklis montuojamas kampu pakrypęs į vamzdį. Taip vaizduojama, tačiau tikrai taipnėra. Norint tai įrodyti, reikia panagrinėti optinio taikiklio sandarą.

Optinis taikiklis – tai vamzdis, tiksliau žiūronas, kuriame yra keli ar keliolika lęšiųir būtinai nubrėžtos taikymosi linijos, liaudiškai ,,kryžius”. Tos linijos būna įvairiųkonfigūracijų, tačiau visos jos rodo tašką, į kurį taikomasi. Išorėje prie šio žiūronotvirtinami taikymosi linijų reguliavimo būgneliai. Juos sukiojant taikymosi linijas galimaslankioti aukštyn-žemyn arba į kairę-dešinę. Dabar vis daugiau naudojama optinių taikiklių,kurių taikymo linijos paprastai yra centre, o sukinėjant būgnelius taikiklio okuliare,perkeliamas vaizdas. Tačiau tai nekeičia esmės. Mums rūpi, kiek galima perkelti taikymo tašką,sukant būgnelį. Atsukę optinio taikiklio būgnelio apsauginį dangtelį, matome būgneliogalvutę su danteliais. Sukamas būgnelis fiksuojamas terkšle. Taip sukdami būgnelio galvutę, pervieną apsisukimą suskaičiuosime 60 trakštelėjimų. Ir kiek gi pasislenka taikymo linijos,pasukus būgnelį per vieną trakštelėjimą? Taikymo linijų mechanizmo sriegio žingsnis 0,5 mm.Apsukus būgnelį vieną kartą, taikymo linijos pasislenka 0,5 mm. Apskaičiuojame vienotrakštelėjimo eigą: 0,5:60=0,008 mm. Tai labai mažai. Kartu perskaitome užrašą ant būgneliogalvutės. Ant mano turimo japonų firmos ,,Sako” 4-12X56 optinio taikiklio užrašas toks: ,,1click 0¼” 100 yd”. O ir ant daugumos optinių taikiklių jūs rasite tokį užrašą. Išvertusį suprantamą kalbą reikštų – pasukus būgnelį per vieną trakštelėjimą, pataikymo taškasšimto jardų (91 m) atstumu pasislinks 6,3 mm. Tai nemažai, palyginti su tuo, kiek pasislenkataikymo linijos optinio taikiklio viduje. Šiek tiek padauginę, kad ir dešimt kartų, gautume:pasukus būgnelį dešimt trakštelėjimų, paslinkus taikymo linijas optinio prietaiso viduje 0,008mm, kulkos pataikymo taškas už 100 jardų pasislinks 6,3 cm. Manau, tai turėtų paaiškinti,kodėl montuojant optinį taikiklį su stovu prie ginklo būtina griežtai laikytis minėtostaisyklės – optinio taikiklio optinė ašis ir vamzdžio kanalo ašis turi būti griežtailygiagrečios. O kad taikymo linija sutaptų su kulkos trajektorija, kaip matote, būgneliais labaipreciziškai reikia sureguliuoti taikymo linijas. O būgneliai paprastai apsisuka du ar du su puseapsisukimo. Tai reikštų, kad už 100 jardų jūs galite kulkos pataikymo tašką visomis kryptimispaslinkti maždaug po 45 cm. Tereikia, kad, tvirtinant stovą, optinio taikiklio ašis pasislinktųnors 0,5 mm – ir jums jau nebepadės joks būgnelių sukiojimas. Ir tenka, paprastai laukosąlygomis, neturint įrankių, naudojant folgą ar kitokias po ranka patekusias priemones bandytisuderinti tą optinio taikiklio ašies ir vamzdžio kanalo ašies lygiagretumą. Tai retai pavyksta.Teks grįžti ir ieškoti specialisto, kad suderintų tas prakeiktas ašis.

Mechaniškai tvirtinant optinio taikiklio laikiklį prie ginklo ir patį optinį taikiklį prielaikiklio, kontroliuoti ašių lygiagretumą galima gana grubiai, žiūrint per vamzdžio kanalą.Tiksliau tai daroma lazeriniu prietaisu, tarsi pratęsiančiu vamzdžio kanalo ašį, arba specialiuoptiniu prietaisu, atliekančiu tą pačią funkciją. Šie prietaisai įstatomi į vamzdžiokanalą. Įsitikinus, kad ašys lygiagrečios, arba jei jūsų šautuvo mechaninis taikiklis buvosureguliuotas anksčiau, ir, žiūrint per optinio taikiklio okuliarą ir per mechaninį taikiklį,nusitaikymo taškas sutampa – teks imtis prišaudymo.

Prišaudymui naudojami įvairūs taikiniai. Paprasčiausias – baltas bet kokio dydžiopopieriaus lapas su viduryje nupieštu 5 cm skersmens juodu centru. Tvirtai prispaudus šautuvobuožę prie peties, nepaisant to, kad jis yra įtvirtintas stove, stovo reguliavimo elementaisoptinį taikiklį nutaikome į juodo apskritimo vidurį. Šauname šūvį. Žiūrime, kur pataikėkulka. Nieko baisaus, jeigu kulkos pramušta skylutė yra per gerą sprindį į bet kurią pusę nuojuodo apskritimo centro. Jeigu atstumas nuo centro iki kulkos pramuštos skylutės yra daug didesnis(apie 50 cm) – jau gali kilti problemų, nes gali nebeužtekti būgneliais daromų pataisų.Sakykime, kad kulkos pramušta skylutė yra apie 10 cm į dešinę ir šiek tiek žemiau centro.

Aišku, žiūrint per optinio taikiklio okuliarą, jūsų šautuvas jau taikys išvis nežiniakur, nes atatrankos jėga jį stipriai sukrėtė. Tad toliau darome taip: per optinį taikiklįšautuvą vėl nutaikome į juodo apskritimo centrą. Sukdami horizontalių prietaisų būgnelį,taikymo liniją vedame ant kulkos pramuštos skylutės. Ir sukdami vertikalių prietaisų būgnelįnuleidžiame horizontalias taikymosi linijas taip pat iki kulkos pramuštos skylutės. Kad kulkospramušta skylutė būtų geriau matoma per optinį taikiklį, galima jos kontūrus apvesti juoduflomasteriu. Tai atliekame labai atsargiai, trumpu atsuktuvėliu, jokiu būdu mechaniškainesujudinę šautuvo.

Tai atlikus, galima labai paprastai pasamprotauti: taikant į taikinį pirmą kartą, optinistaikiklis taikė į taikinio centrą, o šautuvo vamzdis taikė šiek tiek žemiau ir dešiniau, kurir pasiuntė kulką. Antrame etape optinį taikiklį taikome į taikinio centrą, o ir vamzdisturėtų pataikyti į kulkos pramuštą skylutę. Dar vienas šūvis. Rezultatas – kulka pataikėį taikinio centrą! Reikėtų iššauti dar vieną kartą, kad įsitikintumėte. Kaip matote,viską darant kruopščiai, pakanka trijų šovinių.

Gali atsitikti, kaip minėjau, jeigu pirmą kartą kulka labai toli nukryps nuo taikiniocentro, sukant reguliavimo būgnelius gali nebeužtekti jų eigos. Tada, kaip jau sakyta, teksperžiūrėti, kaip mechaniškai pritvirtintas optinis taikiklis, ir vėl viską pradėti išpradžių. Tam nereikia gailėti laiko ir kantrybės – vėliau būsite garantuoti savo šautuvotaiklumu. Jeigu laimikis nuo jūsų paspruko sveikas – kažką pats blogai padarėte, nekaltinkitešautuvo.

Dar norėčiau priminti, kad retkarčiais reikia iššauti vieną kitą šūvį į taikinius,norint įsitikinti, ar viskas gerai, nes galimi atvejai, kad šautuvas nugriuvo paremtas į medį arkas nors neatsargiai į jį, gulintį ant automobilio sėdynės, atsirėmė ir t.t.

Jeigu šautuvo savininkas abejoja savo sugebėjimais ar neturi reikiamų prietaisų, šautuvąprišaudyti galima patikėti specialistui. Paprastai tokį specialistą jums nurodys ginklųparduotuvėse ar medžiotojai, kurie jau buvo su šia problema susidūrę.

Dar norėčiau patarti, kad ta visuma – šautuvas, optinis taikiklis ir optinio taikikliolaikiklis – turi būti geros kokybės. Dažnai būna, kad įsigijus tikrai gerą šautuvą ir taippat gana gerą optinį taikiklį, jo laikikliai pasirodo prasti, ir šis kompleksas gerų rezultatųneduos. Taigi būtina prisiminti, nes kartais mūsų medžiotojai net už galvos griebiasi,sužinoję, kad gero optinio taikiklio ir jo laikiklio kaina beveik prilygsta gero šautuvo kainai.

Komentarai


Komentarų nėra


Norėdami parašyti komentarą, jūs turite prisijungti.