Karinių naujienų svetainė Ginklai.net

Paieška


Grįžti

Vokiškų Antro Pasaulinio karo S84/98 modelio durtuvų ženklinimas

Parašė:
2010.05.26 18:15

Vokiškų Antro Pasaulinio karo S84/98 modelio durtuvų ženklinimas

Autorius: Gunas
Atėjo metas parašyti apie dažnai Lietuvoje pasitaikančių vokiškų Mauser 98k modelio karabino durtuvų (rimtoje literatūroje šis durtuvas vadinamas S84/98 modelio III tipo durtuvu. S- santrumpa nuo vokiško žodžio "Seitengevehr", 84/98-modelio pavadinimas, I ir II tipai- naudoti I Pasaulinio karo metu, o III tipas pradėtas gaminti nuo 1934 metų) ženklinimą. Kiek man žinoma, iki šiol lietuvių kalba apie tai nebuvo rašyta, ir šioje srityje informacijos labai trūksta. Tai gimdo įvairiausius mitus ir klaidingus įsitikinimus. Pamenu, vieną kartą beviltiškai bandžiau įrodyti pardavėjui, kad tai, ką jis parduoda- ne I Pasaulinio karo laikų vokiškas durtuvas, nors ženklinimai ant to pavargusio durtuvo aiškiai rodė, kad tai II Pasaulinio karo durtuvas, pagamintas 1944 m.
Galima daug kalbėti apie vokiškus durtuvus, jau vien tarp I ir II Pasaulinių karų Vokietijoje pagaminti durtuvai yra labai įdomi ir plati tyrinėjimų sritis. Kad labai neišsiplėstume, šį kartą peržvelkime standartinius II Pasaulinio karo laikų vokiškam Mauser 98k modelio karabinui skirtus S84/98 modelio durtuvus, gamintus nuo 1934 m. iki 1945 m. Šie durtuvai, ko gero, dažniausiai pasitaiko (tik, deja, labai retai būna geros, kolekcinės būklės) Lietuvoje ir patenka į rankas kolekcininkams ar besidomintiems durtuvais.
 
Ant 1934- 1945 m. gamintų vokiškų durtuvų buvo tokie ženklinimai:
1. Firmos- gamintojos pavadinimas arba kodas, priklausomai nuo laikotarpio;
2. Durtuvo pagaminimo data, dažniausiai- du paskutiniai metų skaitmenys, pvz., 40 = 1940 m.
3. Durtuvo numeris
4. WaffenAmt- priėmimo komisijos ženklas, sudarytas iš stilizuoto erelio, raidžių WaA ir numerio, sudaryto iš vieno ar kelių skaitmenų. Paprastai WaA ženklas būna ne vienas, įvairiose durtuvo vietose.
5. Rankenos technologiniai ženklinimai- įvairūs skaičiai, raidės, kurias galima pamatyti nuėmus rankenos medines ar plastikines kriaunas. Tikslios jų reikšmės šaltiniai nenurodo, greičiausiai tai gamybos proceso metu reikalingi ženklinimai.
6. Kriaunų ženklinimai. Tiek ant medinių, tiek ant plastikinių kriaunų galima rasti eilę ženklinimų- WaA ženklą, kriaunas gaminusios firmos logotipą, numerius.
Ant durtuvų makštų buvo ženklinimai, išvardinti 1-4 punktuose.
 
Firmos- durtuvo gamintojos pavadinimo žymėjimai

Jis buvo įspaudžiamas ant durtuvo ašmenų plokštumos prie pat rankenos kryžmės (angliškoje ir vokiškoje terminologijoje ši durtuvo vieta vadinasi rikaso- "Ricasso", rusiškoje- "Piata klinka". Deja, nerandu vieno lietuviško žodžio, kuris galėtų apibūdinti šią durtuvo dalį... Gal reiktų perimti- rikasò? Dar vienas galimas variantas būtų- geležtės pagrindas, bazė). Firmos- gamintojos pavadinimas buvo dubliuojamas ir ant makštų, jų užrašas buvo įspaudžiamas šalia makštų žiočių, priešingoje makšties kabliui pusėje. Buvo keli žymėjimo variantai:
    
    1) 1934- 1937 m. buvo naudojama vadinamoji S- kodų sistema. Gamintojui buvo priskiriamas atitinkamas kodas (raidė "S" ir triženklis skaičius). Taip buvo daroma siekiant nuslėpti Versalio sutarties pažeidimus- Vokietija ėmė didinti kariuomenę ir pradėjo persiginklavimą. Kai kurie gamintojai, matyt, S-kodų sistemą naudojo ir kiek ilgiau, negu iki 1937 metų- yra žinoma, kad gamintojas S/172 dar 1940 m. gamino durtuvus su tokiu gamintojo ženklinimu, o S/244- 1939 m. Spėjama, kad greičiausiai gamybai buvo naudojamos anksčiau pagamintų geležčių atsargos. Dažniausiai sutinkami sekantys s-kodai: s/155, s/172, s/173, s/174, s/175, s/185, s/244. Iki šiol ne visi S kodai iššifruoti.
 
2 Pav. S kodas- bus greitai
 
   2) 1937- 1940 m.durtuvai pradėti ženklinti paprasčiausiai štampuojant pilną arba sutrumpintą firmos pavadinimą, pvz., "Elite Diamant", "Carl Eickhorn", WKC ir t.t. Matomai, buvo nutarta, kad nebėra ko bijoti...
 

 3-4 Pav. Paveikslėliose ženklinimo pavyzdžiai: sutrumpintas firmos pavadinimas- W.K.C.- Weyersberg&Kirschbaum Companie, du šrifto variantai. Antrasis variantas yra ant nenumeruoto ir waffenAmt ženklu nepažymėto durtuvo. Pagal literatūrą, tai greičiausiai privačiai kareivio įsigytas durtuvas. 5 Pav. Ant kito durtuvo geležtės išspaustas pilnas firmos pavadinimas- Coppel GmbH. Tai firmos Alex Coppel GmbH&Companie ženklas.
  
    3) Nuo 1940 metų buvo įvesti trijų raidžių kodai firmos- gamintojos pavadinimui žymėti. Prasidėjo karas, ir buvo įvestos papildomos atsargumo priemonės, užtikrinančios slaptumą. Kiekvienai firmai, kuri tiekė vermachtui kokią nors ginkluotę, buvo suteiktas atitinkamas trijų raidžių kodas, kuris ir buvo štampuojamas ant tos firmos gaminių. Kartu su raidiniu kodu šalia paprastai buvo iškalami du paskutiniai pagaminimo metų skaičiai, iki tol žymėti atskirai. Du gamintojai trijų raidžių kodus pradėjo naudoti jau 1939 metais. Tai Carl Eickhorn (kodas cof) ir Alex Coppel (kodas fnj). Ši sistema išliko iki karo pabaigos 1945 metais.
 
 
6-7 Pav. Firmų pavadinimai, užšifruoti trijų raidžių kodais. Šalia trijų raidžių kodo buvo štampuojami ir pagaminimo metai.
8 Pav. Makštų standartinis ženklinimas prie žiočių- trijų raidžių kodas ir pagaminimo metai ant makštų.
 
 
Pagaminimo data
1934 ir 1935 metais pagamintų durtuvų pagaminimo datos buvo žymimos raidėmis K ir G. Taip buvo siekiama nuslėpti nuo Versalio komisijos, kad pradėti gaminti nauji durtuvai. Nuo 1936 metų data buvo žymima dviem paskutiniais metų skaitmenimis (pvz., 37 reiškia 1937 m.). Iki 1940 metų šie skaitmenys buvo kalami ant geležtės nugarėlės, prie rankenos. 1940 metais, pradėjus durtuvo gamintojus žymėti trijų raidžių kodu, pagaminimo metų skaičiai buvo pradėti štampuoti šalia gamintoją žyminčio trijų raidžių kodo, pvz, 41asw, o ne ant geležtės nugarėlės.
9-10 Pav. Pagaminimo metai ant durtuvų geležčių nugarėlių šalia rankenos. Sutinkami ant durtuvų, kurių geležtėse iškaltas pilnas firmos pavadinimas.
 
Durtuvo numeris
Tai durtuvo eilės numeris gamintojo nomenklatūroje, ne ginklo numeris. Kartais keliamas klausimas, ar pagal durtuvo numerį galima atsekti tą durtuvą turėjusį kareivį. Atsakymas- ne. Numeris būdavo dubliuojamas ir ant makštų. Jei durtuvo ir makštų gamintojas tas pats, vienodi numeriai ant ašmenų ir makštų reiškia, kad durtuvas "savose" makštyse, originali komplektacija. Toks numerių sutapimas šiek tiek pakelia durtuvo vertę, bet jei numeriai nesutampa- nebūtinai reiškia, kad durtuvo makštys sukeistos po karo. Visko būdavo kare, dažnai durtuvai ir makštys būdavo perkomplektuojami jau tada.
Numeris buvo kalamas ant geležtės pagrindo (plokštumos prie rankenos kryžmės, rikaso), priešingoje pusėje, nei gamintojo pavadinimas. Kiekvinas gamintojas savo pagamintus durtuvus numeravo nuo 1 iki 9999, o po šio skaičiaus numeraciją pradėdavo iš naujo, pridėdami šalia numerio po vokiečių abėcelės raidę (išskyrus pirmą partiją iš 9999 vienetų). T.y., antroje grupėje buvo pridedama “a”, trečioje- “b”, ir taip toliau. Pavyzdžiui, “1811c” ant ašmenų pagrindo reiškė Nr. 41811, nes c yra trečioji abėcėlės raidė, o pirmoje grupėje raidė nebuvo pridedama, tokiu būdu, “c” raidė reiškia ketvirtą partiją iš 9999 durtuvų. Jei numeracijai buvo panaudotos visos abecelės raidės (raidė "j" nebuvo naudojama, nes ją galima supainioti su "i"), numeracija prasidėdavo iš naujo, pridedant prie skaičiaus dvi raides. t.y., po durtuvo 9999z eidavo durtuvas numeris 1aa. Šią sistemą naudojo visi gamintojai. reikia atkreipti dėmesį, kad kiekvienas gamintojas numeraciją pradėdavo nuo 1 ir tęsdavo numeraciją pagal savo pagamintų durtuvų skaičių. Dėl to galima aptikti durtuvų su vienodais numeriais, bet pagamintų skirtingų gamintojų, arba (yra tekę matyti) durtuvo ir makštų numeriai sutampa, bet gamintojai skirtingi.
 
11 Pav. Durtuvo numeris, iškaltas ant geležtės. Radė "i" reiškia, kad šio durtuvo gamintojas jau pagamino "nulinę", a, b, c, d, e, f, g, h partijas po 9999 durtuvus. Šis durtuvas- 3990-asis "i" partijoje. 
 
12 Pav. Durtuvo numeris ant fiksatoriaus užrakto.
 
4. Waffenamt kodas- priėmimo inspekcijos štampas, dedamas nuo 1934 metų, (erelis išskleistais sparnais ant svastikos ir raidės WaA bei skaičius- komisijos numeris. Komisijos buvo suskirstytos teritoriniu principu, galima nustatyti regioną, kuriame durtuvas priimtas į ginkluotę. Waffenamt ženklai dedami ant durtuvo rankenos galo, paprastai du šalia vienas kito, ant rankenos nugarėlės, po apsaugine plokštele, ant kriaunų, iš vidinės pusės, ant makštų, kartais- ant ašmenų.
13-16 Pav.- WaffenAmt ženklinimo pavyzdžiai.
 
 
 
 Na, ir pabaigai ženklinimo ant plastikinių kriaunų vidinės pusės. 17- 18 Pav. matosi firmos, gaminusios kriaunas, logotipas. Skaičius 9- ko gero, technologinis žymėjimas, nes porinė to paties durtuvo kriauna numeruota skaičiumi 10. Esu matęs kriaunų, žymėtų kitais skaičiais, pvz., 13 ir 14. Kitame paveikslėlyje matosi WaffenAmt ženklas, irgi abiejų kriaunų vidinėse pusėse.
17-18 Pav. Kriaunų žymėjimai.
 

Be naujienų portalo www.Ginklai.net administracijos sutikimo viešas šio straipsnio ar jo dalių publikavimas draudžiamas.

Šaltinis: www.militaria.lt

Komentarai


Komentarų nėra


Norėdami parašyti komentarą, jūs turite prisijungti.