Karinių naujienų svetainė Ginklai.net

Paieška


Grįžti

Dujinių pistoletų (revolverių), senovinių ginklų bei jų kopijų, taip pat nedidelės galios (2,5 J - 7,5 J) šaunamųjų ginklų registracija

Parašė:
2011.03.31 13:24

Dujinių pistoletų (revolverių), senovinių ginklų bei jų kopijų, taip pat nedidelės galios (2,5 J - 7,5 J) šaunamųjų ginklų, kuriuos pareiškėjas įgijo 2011 m. kovo 1 d. registravimas ir neterminuoto leidimo įsigyti laikyti (nešiotis) ginklus išdavimas

Asmuo, pageidaujantis užregistruoti dujinius pistoletus (revolverius), senovinius ginklus bei jų kopijas, taip pat nedidelės galios (2,5 J - 7,5 J) šaunamuosius ginklus, kuriuos įgijo 2011 m. kovo 1 d. ir gauti neterminuotą leidimą įsigyti laikyti (nešiotis) ginklus, Licencijavimo skyriui pateikia:

1) prašymą leisti įsigyti ginklą, (pildomas vietoje arba pagal pavyzdį pateikiamą internete) (pildoma tik pirmoji prašymo pusė);

2) sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kad asmuo neįrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos;

3) sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kad asmuo nėra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo;

4) pareiškėjo tapatybę patvirtinantį dokumentą (pageidaujama pateikti ir jo kopiją);

5) ginklą (-us) įsigytus iki 2011 m. kovo 1 d.

Specialaus statuso subjektų pareigūnai vietoje dokumentų nurodytų 2 ir 3 punkte gali pateikti pažymą (raštą), kad tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą;

Asmenims, kurie turi galiojančius leidimus laikyti (nešiotis) ginklus, neterminuotą leidimą įsigyti, laikyti (nešiotis) ginklus išduosime ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (dažniausiai iškart) nuo prašymo pateikimo.

Už neterminuotą leidimą įsigyti, laikyti (nešiotis) ginklus laikinai nėra imama valstybės rinkliava.

Pastaba: Pildant dokumentus, vardas ir pavardė rašomi didžiosiomis raidėmis.

Licencijavimo skyriaus informacijos telefonas (8 5) 219 8888

Šaltinis: http://www.vilnius.policija.lt

Komentarai


Komentarų nėra


Norėdami parašyti komentarą, jūs turite prisijungti.