Karinių naujienų svetainė Ginklai.net

Paieška


Grįžti

Oro gynybos batalionui vadovaus mjr. Rolandas Greibus

Parašė:
2011.10.12 17:22

Spalio 6 d. Karinių oro pajėgų Oro gynybos batalione (OGB) įvyko vadų pasikeitimo ceremonija. Iškilmingos rikiuotės metu buvusį OGB vadą majorą Ričardą Jarusevičių pakeitė majoras Rolandas Greibus.

Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo Karinių oro pajėgų vadas (KOP) generolas majoras Edvardas Mažeikis, KOP ir Šiaulių įgulos dalinių vadai ir kiti svečiai.

„Bataliono vėliavą perimu iš patyrusio karininko, puikaus inžinieriaus, iš kurio lauksiu dar daug gerų darbų ateityje, o perduodu į jaunas, bet jau tvirtas naujojo vado rankas," - perduodamas OGB kovinę vėliavą naujajam bataliono vadui mjr. R. Greibui sakė KOP vadas gen. mjr. E. Mažeikis.

Buvęs OGB vadas mjr. R. Jarusevičius paskirtas į KOP Inžinerinę tarnybą. Atsisveikindamas su kariais mjr. R. Jarusevičius prisiminė kartu su batalionu nuveiktus darbus, kurių svarbiausias - viso bataliono perėjimas prie raketinės ginkluotės.

Naujasis OGB vadas mjr. R. Greibus iki paskyrimo į naująsias pareigas ėjo KOP štabo viršininko pavaduotojo operacijoms pareigas. Mjr. R. Greibus yra vadovavęs OGB baterijai, ėjęs bataliono operacijų skyriaus viršininko ir štabo viršininko pareigas.

Oro gynybos batalionas - KOP dalinys, įkurtas 2000 metais. Dalinys yra apginkluotas moderniomis raketinėmis oro gynybos sistemomis RBS-70 ir Stinger. Pagrindinė OGB užduotis - užtikrinti sausumos pajėgų ir strateginių objektų oro gynybą.

Šaltinis: www.kam.lt

Komentarai


Komentarų nėra


Norėdami parašyti komentarą, jūs turite prisijungti.