Karinių naujienų svetainė Ginklai.net

PaieškaKelionė po lietuvių, žemaičių ir prūsų mūšių su kryžiuočiais vietas

2010.06.11 15:18

Gintaras Labutis   Kriukų mūšis (1249) Medininkų mūšis (1320) Pilėnų gynimas (1336) Pagramančio mūšis (1389) Žalgirio mūšis (1410) Pabaisko mūšis (1435) „Tryliktasis, keturioliktasis ir penkioliktasis šimtmečiai yra ypatingi Lietuvos istorijai, o romantiškas ir patriotiškas istorinių įvykių aprašymas ir interpretavimas tampa pavyzdžiu visai Lietuvos tūkstantmečio istorijai. Apie šį - kovų su kryžiuočiais laikotarpį - sukurtos ir toliau kuriamos poemos, operos, kino filmai, rašomos...

plačiau...

Karų aidas. Lietuvių policijos batalionai Antrojo pasaulinio karo metais

2010.06.08 20:03

Vienas iš kontroversiškiausių Lietuvos istorijos puslapių – vokiečių okupacijos metais įsteigtų policijos batalionų veikla. Siekdami išvengti nereikalingų emocingų vertinimų pateikiame koncentruotą šių dalinių istoriją. Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis Karo metais iš Baltijos šalių ir Ukrainos savanorių vokiečiai buvo suformavę 178 Schutzmannschaft batalionus. Viena iš pagrindinių jų funkcijų – kartu su vokiečių SS ir policijos daliniais kovoti su sovietiniais partizanais. Siekdama švelninti...

plačiau...

Karų aidas. Broniui Liesiui-Nakčiai atminti

2010.06.08 14:13

Bronius Liesys-naktis gimė 1922 m. balandžio 16 d. Ramygaloje kartu su broliu-dvyniu Antanu, progimnazijos direktoriaus šeimoje. Baigę gimnaziją broliai Liesiai pradėjo studijuoti Vytauto Didžiojo universitete. Antanas studijavo mediciną, Bronius – žurnalistiką. 1941-aisiais tėvai ir jaunesnė sesuo Danutė buvo išvežti į Sibirą. Vokiečių okupacijos metais broliai įstojo į Lietuvos Laisvės Armiją (LLA), o 1944 m. Lla nurodymu išvyko į Vokietijos žvalgybos (Abvero) mokyklą FAK-203, ten mokėsi partizaninio karo taktikos, diversinių operacijų, konspiracijos...

plačiau...

Karų aidas. Juozui Šibailai - Merainiui atminti

2010.06.06 16:52

„Tėvynės rūpesčiai yra visų mūsų rūpesčiai ir jų likimas yra taipgi ir mūsų likimas. Žmogus tėvynėje tiek gyvena, kiek ji jame, jo širdyje gyva yra.“ Juozas Šibaila „Laisvės kryžkelės“ tęsia skaitytojų pažintį su  Vasario 1949 m. 16-osios  signatarais. Šįkart – pasakojimas apie LLKS Visuomeninės dalies viršininką Juozą Šibailą-Merainį. Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis Būsimasis Lietuvos laisvės kovotojas Juozas Šibaila gimė 1905 m. kovo 18 d. Alytaus apskrities Nedzingės valsčiaus...

plačiau...

Karų aidas. Adolfui Ramanauskui - Vanagui atminti

2010.06.06 16:26

Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis „Mes visi teturime vieną troškimą: iškovoti Lietuvai laisvę ir, jei Dievo bus leista, su visa tauta dalyvauti toje neįsivaizduojamo džiaugsmo šventėje, su visa tauta kurti tikrai laisvą, kultūringą, demokratijos principais pagrįstą nepriklausomos Lietuvos gyvenimą“. (Iš A. Ramanausko atsiminimų knygos „Daugel krito sūnų“) Vienas žymiausių Lietuvos partizanų vadų Adolfas Ramanauskas-Vanagas gimė Niu Britene JAV. 1921-aisiais kartu su tėvais grįžo į tėvynę. 1936 metais baigė Lazdijų...

plačiau...

Karų aidas. 1949 metų Deklaracija

2010.06.06 16:11

1949 m. vasario 16 d. visos Lietuvos partizanų vadų Deklaracija, pasirašyta Radviliškio rajone Minaičių kaime, paklojo pamatus Nepriklausomos valstybės Atgimimui. Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis 1949 metų vasario 16-osios ginkluoto pogrindžio dokumentas, nusakantis pasipriešinimo kovos esmę bei struktūrą, buvo priimtas ir Lietuvos Respublikos Seime kaip atskiras įstatymas. Visada liks svarbus klausimas: kaip šiandien galėtume vertinti tokios Deklaracijos priėmimą 1949-aisiais?   Pirmiausia visos Lietuvos partizanų vadai po daugybės netekčių...

plačiau...

Karų aidas. Miesto partizanai. Tauro apygarda, Birutės rinktinė

2010.06.06 15:47

Šiandien kalbėsime apie pokario Lietuvos miestų partizanus. Konkrečiai apie Tauro apygardos Birutės rinktinės kovotojus, veikusius Kaune. Šiandienos svečiai – Tauro apygardos, Birutės rinktinės partizanai Jonas Poškus-Rolandas ir Antanas Kudzys. Dalius Žygelis, Ričardas Čekutis Ričardas Čekutis. Tema apie Tauro apygardos Birutės rinktinę yra labai įdomi, kadangi Lietuvos kontekste tai buvo pakankamai unikalus dalykas, kai gana didelis partizanų dalinys kovojo mieste, o ne miškuose, ne kaimo apylinkėse. Aš nenorėčiau čia ilgai kalbėti,...

plačiau...

Karų aidas. Lietuviškieji batalionai Antrojo pasaulinio karo metu

2010.06.06 15:33

Šiandien dar kartą kalbėsime apie lietuviškas karines formuotes Antrojo pasaulinio karo metais. Ką mes apie tai žinome ir ką dar turėtume išsiaiškinti? Tema, ko gero, pakankamai įdomi ir aktuali, nes „Laisvės kryžkelės“ apie tai gauna  tikrai daug klausimų. Prieš kiek laiko apie lietuviškas karines formuotes Antrojo pasaulinio karo metu jau esame kalbėję su istoriku Arūnu Bubniu, tačiau, ko gero, didžiausia bėda ta, kad Lietuvoje apie tai nėra jokios populiarios literatūros. Todėl drauge su šiandienos mūsų svečiu...

plačiau...

Ukrainiečių kova už savo valstybę

2010.06.06 14:54

Šiandien kalbėsime apie ukrainiečių kovas už savo valstybę, laisvės kovas pokario laikotarpiu, nagrinėsime šios tautos pasipriešinimo sovietų okupacijai sąsajas su Lietuva bei minėsime ukrainiečių pasipriešinimo vado Romano Šuchevičiaus 100–ąsias gimimo metines. Mūsų laidos svečias – vienas iš Ukrainiečių bendrijos Lietuvoje įkūrėjų Vasilis Kapkanas. Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis Ričardas Čekutis. Pirmiausia reikėtų kalbėti apie tai, kokios yra pasipriešinimo sovietų okupacijai Lietuvoje ir Ukrainoje...

plačiau...

Rusija nuskendusiame vokiečių laive rado 10 tūkst. bombų

2010.06.05 23:56

Rusijos pareigūnai Baltijos jūroje rado nuskendusį Vokietijos laivą su daugiau nei 10 tūkstančių Antrojo pasaulinio karo laikų karinės amunicijos vienetų, ketvirtadienį pranešė Nepaprastųjų situacijų ministerija. Kaip naujienų agentūrai „RIA-Novosti“ sakė nepaprastųjų situacijų ministro pavaduotojas Maksimas Vladimirovas, nuskendusi barža buvo rasta netoli Kaliningrado krantų. „Patikrinus nuskendusią Vokietijos baržą buvo patvirtinta, kad joje yra sprogmenų. Pirminiais duomenimis, ten yra daugiau nei 10 tūkstančių karinės...

plačiau...
1 2 3 4 5