Karinių naujienų svetainė Ginklai.net

PaieškaSudedami pistoletai-kulkosvaidžiai

2004.07.11 00:00

   Idėja sukurti sudedamą pistoletą-kulkosvaidį tikrainėra nauja. Pirmieji ją įgyvendinti mėgino šveicarai Antrojo pasaulinio karo metu. Vėliau, pokaro, ją plėtojo prancūzai ir čekoslovakai. Nors šiuos ginklus galima pavadinti sudedamais, jienebuvo užmaskuoti. Buvo aišku, jog tai ginklai, jie buvo sudedami tik tam, kad būtų lengviaujuos pervežti ar nešiotis. Šveicarų sudedami pistoletai-kulkosvaidžiai. Pirmąjį pistoletą-kulkosvaidį su užlenkiamu dėtuvės korpusu pagamino šveicarų firmaSchweizerische Industrie Gesellschaaft...

plačiau...

Kelias nuo MG 08 iki MG 3

2004.06.14 00:00

   Karas keičiasi neįtikėtinu greičiu, 1914 metaisprasidėjus karui didžiausią jėgą sudarė pėstininkai ginkluoti paprasčiausiais šautuvais.Neprabėgus nei metams mūšio lauke pasirodę kulkosvaidžiai žymiai nuslopino šią jėgą. 1914metų kulkosvaidžiai buvo sunkūs, aušinami vandeniu ir sunkiai transportuojami, todėl jie buvonaudojami tik iš iš anksto parinktų ir įrengtų lizdų. Didelis to meto kulkosvaidžių svorisir gabaritai, neleido jų naudoti labai plačiai, dažniausiai kulkosvaidžius turėjo batalionai ardidesni junginiai. Keli kulkosvaidžiai...

plačiau...

Liepsnosvaidis

2004.06.10 00:00

   Vienas didžiausių žmonių atradimų yra ugnis. Pirmiejižmonės ugnį gaudavo iš gaisrų, vėliau jie išmoko patys ją uždegti. Ugnis nuo seno šildė,švietė, buvo naudojama maisto gamybai. Kaip ir daugelį geriausių išradimų, žmonės netrukougnį paversti ginklu. Ugnies panaudojimas karyboje tobulėjo per amžius, nuo paprastų deglų,degančių strėlių iki padegamųjų bombų ir liepsnosvaidžių. Liepsnosvaidis – tai prietaisas svaidantis ugnį, o tiksliau purškiantis padegto skysčiosrovę. Liepsnosvaidis atsirado jau labai seniai....

plačiau...

Pistoletas PSM

2004.06.02 00:00

    Galime teigti, kad daugiau nei 20 metų Sovietų Sąjungosjėgos struktūrų ginkluotėje vieninteliai tabeliniai pistoletai buvo PM, nes APS, kiek platesniopritaikymo nesusilaukė. Vis dėlto VRM ir KGB operatyvinės struktūros juto kompaktiškų, tačiau efektyviųpistoletų stoką. Viena esminių paskatų tokiam ginklui atsirasti tapo visame pasaulyjepadažnėję ginkluoti lėktuvų užgrobimai. Tačiau kariški PM oro lainerių apsaugai netiko.Šiuo tikslu turėjo būti sukurtas naujas – itin kompaktiškas, nedidelio kalibro –pistoletas. T....

plačiau...

Automatinis Stečkino pistoletas APS

2004.06.01 00:00

   Po antrojo pasaulinio karo Sovietu Sąjunga apibendrinokaro patirtį ir pradėjo armijos perginklavimą, kurį lydėjo keli netikėtumai. Pagrindiniušaulių ginklu turėjo tapti Sergėjaus Simonovo sukonstruotas pusiau automatinis karabinas SKS, o1947 metais pasirodžiusiam AK – 47 ketinta skirti menkesnį vaidmenį – manyta, kad šiaisautomatais (šturmo karabinais) pakaks apginkluoti tik desantininkus bei tuos karius, kuriemsreikalingi kompaktiški, greitašaudžiai ginklai. Tačiau AK – 47 iškart pelnė visaispožiūriais tobulų ginklų reputaciją, tad SSRS armijoje...

plačiau...

OICW

2004.03.03 00:00

   Sistema OICW (Objective Individual Combat Weapon) yrabandymas smarkiai padidinti pėstininko ginkluotės efektyvumą, kai priešininkas naudojaindividualias apsaugos priemones (šalmai, šravinės liemenės) ir išnaudoja vietovės sąlygas(priedangas). OICW istorija driekiasi dar į 1986 metus, kai viena iš svarbiausių JAV kariuomenėsmokymo institucijų, Benning Fort pėstininkų mokykla, išleido dokumentą "Small Arms System -2000" (SAS-2000). Jame, priešingai tuo metu vyravusioms begilzio šaudmens (Heckler-Koch G11) iršaudmenų su strėliaformiais pramušamaisiais elementais...

plačiau...

HK G11

2004.02.21 00:00

   Heckler and Koch G11 Lengvųjų pėstininkų ginklų kūrime iškilusi jų patikimumo problema, kurios nepavykopatenkinamai išspręsti, parodė, jo atsirado būtinybė sukurti naują ginklo/šovinio sistemoskoncepciją. 1969 metais Vokietijos vyriausybė pasirašė sutartį su Heckler and Koch dėl tokiossistemos kūrimo. Tai G11 kūrėjams leido imtis radikalių ir niekur kitur nenaudotų sprendimų.Tuo metu (ir dar dabar) pasaulyje naudojami automatai buvo per sunkūs, dėl savo kalibro. Jųatatranka buvo pernelyg didelė, o tai neleido taikliai šaudyti nepertraukiamos...

plačiau...

TK, TT ir Fiodoras Tokarevas

2004.01.22 00:00

   Po Pirmojo Pasaulinio Karo iškilo būtinybė pakeistisenus dar XIX amžiuje gamintus "naganus" (NAGANT) į naujus, kompaktiškesnius ir patikimesniuspusiau automatinius pistoletus. Pirmasis šią misiją pabandė įgyvendinti Sergejus Korovinas(1884 - 1946) - vienintelis rusų ginklų konstruktorius dirbęs užsienyje. 1905 metais pabėgęsiš Rusijos dėl to, kad dalyvavo revoliucinėje veikloje prieš carinę valdžią. Korovinas patekoį Belgiją, kur iki 1914 metu dirbo "Fabrique d'Armes Guerre" ginklų fabrike. Pirmojo Pasauliniokaro pradžioje S.Korovinas grįžo i Rusiją,...

plačiau...
1 2 3 4 5 6 7