Karinių naujienų svetainė Ginklai.net

Paieška


Grįžti

Jungtinių Amerikos Valstijų karinio laivyno laivas JOHNF. KENNEDY

Parašė:
2002.06.12 00:00

 Jungtinių Amerikos Valstijų karinio laivyno laivas JOHNF. KENNEDY (CV 67) buvo pavadintas 35-tojo JAV prezidento vardu. Laivas nuleistas į vandenį 1964m.spalio 22d., kompanijų " Newport News Shipbuilding" ir "Drydock Company" prieplaukose, Virdžinijosvalstijoje. 1967 metais gegužės mėnesį prezidento John F. Kennedy devynerių metų duktėCaroline pakrikštijo laivą "Newport News" prieplaukoje, Virdžinijos valstijoje, 1968m. rugsėjomėnesį laivas nuplukdytas į karinį laivyną. Lėktuvnešis, kaip CVA-67, buvo originalioskonstrukcijos. 1970m. klasifikacija buvo pakeista į CV-67, motyvuojant tuo, jog laivas sugebaatremti antipovandeninių lėktuvų atakas.

1984m. žiemą laivas praleido "Norfolk Naval Shipyard" sausuosiuose dokuose, kur buvokruopščiai patikrintas.1989m. sausio 4d.vadovaujant operacijai tarptautiniuose vandenyse, F-14snumušė du Libano MIG-23s lėktuvus, kurie artinosi prie kovinės grupės priešiškais tikslais.1989m. pavasarį laivas nuplukdytas į "Norfolk Naval Shipyard" laivų statyklą nedideliammodernizavimui.

1991m. sausio 16d. lėktuvnešio lėktuvai pradėjo operaciją "Dykumos audra", kurios metuatakavo Irako karines pajėgas. Laivas paleido 114 "strikes" raketų ir įvykdë 2895 lėktuvųskrydžius, lėktuvų igulos skraidė 11263 kovines valandas ir į konflikto vietą pristatė apie1600 tonų krovinių . Po ugnies nutraukimo keturis kartus per septynis mėnesius perplaukęs Suecokanalą grįžo namo. Pasiekęs namų uostą Norfolke1991m. kovo 28d. įplaukė į "Norfolk NavalShipyard" laivų statyklą - atnaujinimui, po keturių mėnesių laivas išplaukė atnaujintas,išlaikydamas nepakitusius tik pakilimo taką ir ginkluotę.

1991m. Ginybos departamentas ir Pertvarkymo komisija rekomendavo, kad Filadelfijos kariniojūrų laivyno laivų statykla būtų uždaryta, bet patvirtino, kad pertvarkius, ji galės vykdytikitas funkcijas. Lėktuvnešiui paskirtas 24 mėnesių kruopštus patikrinimas, kongreso įsakymuvisus darbus vykdė pertvarkytoji laivų statykla. 1995m. rugsėjo 13d. baigtas dvejus metustrukęs visapusiškas remontas, po kurio lėktuvnešis išplaukė į naują "namų" uostą -"Mayport Naval Station" Mayport mieste, Floridos valstijoje.

1993m.vykusioje peržiūroje Ginybos departamentas nusprendė, jog lėktuvnešių pajėgas turisudaryti 11 lėktuvnešių ir vienas rezervinis-mokomasis lėktuvnešis.1995m. rugsėjį JungtiniųValstijų laivas John F. Kennedy tapo pirmuoju karinių jūrų pajėgų rezerviniu lėktuvnešiu.Pirmine jo funkcija tapo aprūpinimas, didelio bangavimo metu, taip pat jis tapo karinio jūrųlaivyno mokomuoju laivu. Lyginant su kitais rezerviniais laivais jis liko visiškai pasirengęsvykdyti užduotis. 1997m. buvo priimtas naujas sprendimas, kuris lėktuvnešį John F. Kennedy(CV-67) įtraukė į aktyvujį laivyną.

Lėktuvnešis grįžo namo 1997m. spalio 28d., po šešis mėnesius trukusios kelionėsViduržemio ir Adrijos jūromis parėmęs "Deliberate Guard" pajėgas ir Arabijos įlankoje"Operation Southern Watch" šalininkus. Buvo modernizuotos laivo kompiuterinės ir informacinėssistemos, komunikacija ir laivo valdymas. J.F.K priklauso Atlanto flotilei.

 

Techniniai duomenys
Galingumas 280000 arklio galių
Bendras ilgis 315.6 metrai
Pakilimo tako ilgis 76.8 metrai
Plotis 39.6 metrai
Tonažas 82,000 tonos (pilnai pakrauto)
Greitis 34.5 mylios per valandą (64 km/h)
Lėktuvai Apie 85
Laivo įgula 3117

Komentarai


Komentarų nėra


Norėdami parašyti komentarą, jūs turite prisijungti.