Karinių naujienų svetainė Ginklai.net

Paieška


Grįžti

Kulkų tipai

Parašė:
2004.03.26 00:00

   

Šiuo metu įmanoma nusipirkti labai įvairaus kalibrošautuvų: nuo 5,6 LR iki 9,3 x 74 R (.22 Hornet, .222 Remington, .223 Remington Magnum, .243Vinčester, 7 x 57 R, 7 x 65 R, .308 Win, .30-06 Spr., 8x57 JS, 9,3 x 62, 9,3 x 74 R). Būtų galimatą sąrašą tęsti labai ilgai.

Mūsų medžiotojai daugiausia naudoja keleto tipų šaudmenis: tai 7 x 57 R, 7 x 65 R, .308Win., 30-06 Spr. Jau renkantis šautuvo kalibrą medžiotojui kyla daug klausimų. Tačiau irnugalėjus visas abejones ir įsigijus norimą medžioklinį graižtvavamzdį Šautuvą, vargai darnesibaigia. Dar reikia įsigyti ir šovinių. Kyla problema, kokio tipo ir kokio svorio kulkasnaudoti atitinkamoje medžioklėje atitinkamam žvėriui nukauti. Medžiotojui siūloma daugybėvariantų. Peržvelgus įvairius vokiškus (jie mums prieinamiausi) katalogus, pasiūlymų gausojegalima visiškai susipainioti. Medžiotojams gerai žinomų šovinių .308 Win. ir 30-06 Spr.siūloma apie 24 variantus, šovinio 8 x 57 JS - devyni variantai.

Ištyrus šovinius paaiškėja, kad jie iš esmės skiriasi tik pagal du parametrus - kulkostipą ir svorį.

Šiame straipsnyje noriu skaitytojus supažindinti su populiariausiais graižtvava-mzdžiųšautuvų kulkų, kurias naudoja dauguma šovinius gaminančių Europos firmų, tipais. Kulkų tipųpavadinimai ir santrumpos čia rašomi kaip originaliuose leidiniuose -vokiečių kalba.

1. KTF - Kupfer - Teilmantel -Flachkopf

Ekspansyvi pusiau dengta kulka su plokščiu švino smaigaliu. Kulkos apvalkalėlis pagamintasiš vario lydinio. Į smaigalį apvalkalėlis plonėja. Kulkos šerdis švininė. Atsimušusi įaudinius, kulkos švininė viršūnė deformuojasi, spaudžiama į priekinę kulkos apvalkalėliodalį, labai padidina jo diametrą. Kad kulka visiškai nesuirtų, pasipriešina storesnėužpakalinė apvalkalėlio dalis su storu dugneliu. Tokio tipo kulkos naudojamos palyginti nedideliogalingumo, bet didelio kalibro šoviniams. Tipiškas pavyzdys - senas vokiškas šovinys 9,3 x 72 R,naudojamas kombinuotuose šautuvuose.

2. TMS - Teilmantelspitze

Ekspansyvi pusiau dengta kulka smailiu švininiu smaigaliu. Apvalkalėlis gaminamas iš variolydinių, plieno. Kulkos korpusas žiediniu įgilinimu su ranteliais padalijamas į dvi nelygiasdalis. Priekinės, deformuojamos, dalies apvalkalėlis plonesnis. Užpakalinės, nedeformuojamos,dalies apvalkalėlis su dugneliu, storesnis. Šia kulka tinka šaudyti iš didesnių atstumų, nesjos geresnė aerodinaminė forma - smaila viršūnė ir užpakalinės dalies kūginė forma.Pataikius į gyvūno audinius, kulkos priekinė dalis deformuojasi -švinas įspaudžiamas į plonąapvalkalėlio vidų, išsiplečia. Kartais, šaunant iš mažesnių atstumų, jis sutrūksta įkeletą dalių ir kulkos diametras priekinėje dalyje labai padidėja. Tokia kulka audiniuose padarodidelio diametro žaizdą. Kulkos deformacija priklauso nuo greičio: kuo didesnis greitis - tuodidesnė deformacija. Plonas priekinės kulkos dalies apvalkalėlis leidžia kulkai deformuotis iresant nedideliam greičiui - šaudant iš didesnių atstumų. Šis kulkos tipas labai populiarusvidutinio dydžio - 6-7 mm - kalibrams.

3.VM-Volelmantel

Visiškai dengta neekspansyvi kulka. Ji įprastomis sąlygomis nesideformuoja. Kulkos tikslas -kuo giliau įsiskverbti į audinius, juos mažai pažeidžiant. Jos apvalkalėlis gana storas,storesnis priekinėje kūgio dalyje ir viršūnėje. Naudojama mažų ir vidutinių kalibrųšoviniuose (5-7 mm). Tokio tipo kulkomis medžiojami smulkūs gyvūnai.

4.DM-D-ManteI

Ekspansyvi kulka su dvigubu apvalkalėliu užpakalinėje dalyje. Vidinis plonas apvalkalėlisgaminamas iš plieno. Vidinio apvalkalėlio šerdis švininė. Priekinėje šerdies dalyje -kūginis, vėliau pereinantis į cilindrinį, įgi-linimas. Išorinis apvalkalėlis gaminamas išplieno ir dengia 2/3 kulkos ilgio. Nuo užpakalinės dalies link priekio išorinis apvalkalėlisplonėja ir baigiasi. Užpakalinė kulkos dalis kūgio formos. Atsimušusi į audinius kulka įgaunagrybo formą. Užpakalinė dalis lieka nedeformuota, ją apsaugo dvigubas apvalkalėlis. Ši kulkaturi didelį stabdomąjį efektą. Naudojama medžiojant stambius gyvūnus vidutinio ir dideliokalibro šoviniais iš nedidelio atstumo.

5. TMr - Teilmantel Rundkopf

Ekspansyvi pusiau dengta kulka, kurios Švininė šerdis priekyje apvalios formos.Apvalkalėlis plieninis. Arčiau užpakalinės dalies, apvalkalėlyje, įspaudžiamas žiedinisįgili-nimas su ranteliais. Atsimušusi į gyvūną, kulka deformuojasi. Švininė kulkos galvutėsusi-ploja, įsispaudžia į vidų ir suplėšo apvalkalėlį. Kulka įgauna grybo formą. Kulkosdeformacija priklauso nuo greičio, atsimušant į taikinį. Esant didesniam greičiui, kulkadeformuojasi iki žiedinio įgilinimo, esant mažesniam greičiui - mažiau. Aerodinaminė apvaliosgalvutės forma yra blogesnė, todėl šaudoma iš mažesnių atstumų (iki 200 m). Naudojamavidutinių kalibrų šoviniams.

6.KS-Kegelspitze

Ekspansyvi kulka, kurios priekinė dalis yra nupjauto kūgio formos. Kūgiškumas gali būtiįvairus. Priekinėje dalyje kūgis nupjaunamas nedaug. Apvalkalėlis plieninis, vienodo storio.Priekinėje dalyje švininė šerdis įgilinta. Užpakalinėje dalyje - nedidelis kūgiškumas.Kulkos gera aerodinaminė forma, todėl naudojama šaudyti didesniais atstumais. Kad normaliaideformuotųsi, atsimušdama į taikinį, turi skrieti dideliu greičiu. Deformuojasi iki 4/5 ilgio.Naudojama mažo ir vidutinio kalibro šoviniams.

7. HMoH - H-Mantel offene Hohlspitze

Ekspansyvi kulka. Jos priekinėje dalyje yra atvira kūginė tuštuma. Apvalkalėlis plieninis,padengtas vario-nikelio lydiniu. Užpakalinėje dalyje - nedidelis kūgiškumas. Kulkos Šerdis išdviejų dalių. Priekinė dalis pagaminta iš minkštos medžiagos, užpakalinė - iš kietos.Apvalkalėlis Šerdžių susijungimo vietoje turi negilią skersinę klostę. Pataikiusi įtaikinį, priekinė minkšta kulkos dalis deformuojasi, šerdis plėšia apvalkalėlį, padidėjadiametras. Užpakalinė dalis lieka nepažeista, ir kulka giliau prasiskverbia į audinius. Geriausirezultatai gaunami šaudant iš mažų ir vidutinių atstumų.

8.SM-Starkmantel

Pusiau dengta ekspansyvi kulka. Priekinė kūginė plieninio apvalkalėlio dalis plona,užpakalinė cilindrinė apvalkalėlio dalis stora. Priekinę apvalkalėlio dalį nuo užpakalinėsskiria žiedinis įgilinimas. Kulkos šerdis švininė su smaila viršūnėle. Ši kulka esti gerosaerodinaminės formos ir balistikos. Naudojama šaudyti iš didelių atstumų, nes plonas priekinėsdalies apvalkalėlis deformuojasi ir esant nedideliam greičiui. Kulkomis užtaisomi vidutiniųkalibrų šoviniai (6,5-8 mm).

9. TIG - Torpedo - Ideal - Geschoss

Brenekės „Torpedo Ideal" - pusiau dengta ekspansyvi kulka. Ji turi dvigubą šerdį.Priekinė šerdies dalis pagaminta iš minkštos medžiagos (švino), užpakalinė - iš tvirtosmedžiagos. Priekinėje tvirtos šerdies dalyje yra figūrinė duobutė, į kurią įeinaužpakalinė minkštos priekinės šerdies dalis. Kulkos apvalkalėlis plonas, gaminamas iš plieno.Ten, kur susijungia dviguba šerdis, apvalkalėlyje įspaustas žiedinis griovelis, atskiriantispriekinę, deformuojamąją, dalį nuo nedeformuojamos užpakalinės dalies. Pataikius į taikinįpriekinė dalis deformuojasi, didėja jos diametras, padaroma didesnė žaizda. Užpakalinė,nedeformuojama, dalis padeda kulkai giliau prasiskverbti į audinius.

10. TUG - Torpedo - UniversaI -Geschose

Brenekės „Torpedo UniversaI" - pusiau dengta ekspansyvi kulka. Ji naudojama medžiojantžvėris stora oda. Todėl jos konstrukcija Šiek tiek kitokia. Kulkos apvalkalėlis priekinėjedalyje plonesnis (1/4 ilgio), užpakalinėje dalyje storesnis (3/4 ilgio). Šerdis dviguba:priekinėje dalyje pagaminta iš kietos medžiagos, užpakalinėje - iš minkštos. Priekinėskietos šerdies užpakalinėje dalyje yra kūginė išėma, į kurią įeina užpakalinės minkštosšerdies priekinė dalis. Pataikiusi į storą ir kietą žvėries odą kieta priekinė kulkos dalismažai deformuojasi, todėl kulka giliai įsiskverbia ir į tankius audinius. Užpakalinė dalislieka nedeformuota. Šiomis kulkomis užtaisomi didelio, 9,3-9,5 mm (.360-.375), rečiau - vidutiniokalibro (7,62-8,0 mm (.300-.320)) Šoviniai. Išoriškai TIG ir TUG panašios, tačiau jos veikiavisiškai skirtingai. Nereikėtų jų painioti.

11. HMB - H - ManteI - Bleispitze

Pusiau dengta ekspansyvi kulka. Jos apvalkalėlis padengtas vario-nikelio lydiniu. Maždaugviduryje yra skersinė klostė. Priekyje apvalkalėlis plonas, storėjantis link užpakalinėsdalies. Užpakalinė kulkos dalis, norint pagerinti aerodinamines savybes, - kūginė. Kulkosšerdis vientisa, švininė, klostės padalinta į dvi dalis. Priekinėje kulkos dalyje švininėšerdis išsikiša iš apvalkalėlio apvalia galvute. Atsimušusi į taikinį, priekinė kulkosdalis deformuojasi ir įgauna grybo formą. Užpakalinė dalis lieka nepakitusi.

12.HMkH-H-ManteI-Kupfer-Hohlspitze

Ekspansyvi kulka, kurios apvalkalėlio priekyje yra tuštuma, uždengta variniu gaub-teliu,sumažinančiu pasipriešinimą kulkai skriejant oru. Apvalkalėlis plieninis, storėjantis linkužpakalinės kulkos dalies. Apvalkalėlį į dvi dalis dalina skersinė klostė. Kulkos šerdisšvininė, priekinė dalis sudėtingos formos. Kulkos priekinė dalis iki klostės, atsimušusi įtaikinį, deformuojasi. Šio tipo kulkomis užtaisomi vidutinio kalibro šoviniai (6-8 mm). Jomissėkmingai šaudoma iš didelių nuotolių.

13. VMS - Volelmantelspitze

Tai neekspansyvaus veikimo kulka. Ji turi plieninį vientisą apvalkalėlį. Šerdisšvininė.

14. VMR - Volelmantel Rundkopf

Ši neekspansyvaus veikimo kulka turi storą apvalkalėlį. Šerdis švininė, kulkosužpakalinėje dalyje atvira. Šio tipo kulkomis užtaisomi didelių kalibrų (9,5-12,0 mm(.375-,470)) šoviniai. Jie naudojami medžiojant labai stambius žvėris - dramblius, buivolus,raganosius.

15. DKK - Doppel - Kammer -Kronegeschoss

Tai pusiau dengta ekspansyvi kulka. Jos, pagamintos iš vario lydinio, apvalkalėlis turi dvikameras. Priekinė apvalkalėlio dalis plonėjanti. Vidinėje priekinės kameros dalyje nuosienelių atsišakoję keturi variniai lapeliai. Užliejus kamerą švinu, šie lapeliai padalijašvininę šerdį į keturias dalis. Deformuojantis kulkai, kiekviena švininės šerdies dalisplėšia savo dalį apvalkalėlio.Kulka deformuojasi į tam tikrą numatytą formą. Pertvara tarpkamerų yra pakankamai stipri, ir, kulkai pataikius į žvėrį, užpakalinė jos dalis liekanepakitusi. Tai garantuoja, kad kulka giliai prasiskverbs į audinius.

16.PPC-VuIkan

Ekspansyvi kulka su švinine dviguba šerdimi, atvira priekinėje kulkos dalyje. Švininėšerdis iš apvalkalėlio į išorę neišsikiša, bet atvirkščiai - yra įsigaubusi vidun.Priekinėje kulkos dalyje švinas minkštas, o užpakalinėje kietas. Tai pasiekiama įdedant įLydomą šviną stibio (iki 4%). Kulkos apvalkalėlis priekyje plonas, storėja link užpakalinėskulkos dalies. Apvalkalėlyje įspausti du grioveliai. Priekinis reikalingas užvalcuoti tūtelėskakliuką. Užpakalinis sutvirtina kulkos apatinę dalį. Pataikius į taikinį priekinė minkštakulkos dalis deformuojasi ir įgauna grybo formą. Užpakalinė kulkos dalis dėl storesnioapvalkalėlio, kietesnės šerdies ir sustiprinančio griovelio deformuojasi mažai. Dėl to kulkagiliau prasiskverbia į audinius. Šis kulkos tipas dabar vienas iš populiariausių. Jomisužtaisomi įvairių kalibrų šoviniai - nuo 6 mm iki 9,3 mm (.240-.360). Peržvelgus visus 16kulkų tipų, galima pasakyti, kad daugumos jų veikimas panašus - pataikius į žvėrį,deformuojama priekinė kulkos dalis - taip didinamas žaizdos kanalo skersmuo. Tuo pat metuužpakalinė stipresnė kulkos dalis lieka nepakitusi, neleidžia kulkai suskilti į keletą dalių.Todėl nesumažėjus bendrai masei, kulka giliai įsiskverbia į audinius.

Didelė reikšmė teikiama kulkos formai. Šaudant iš didelių nuotolių, tiek pusiau dengtos,tiek su visu apvalkalėliu kulkos turi aštrų smaigalį. Jos lengviau nugali oro pasipriešinimąir ilgiau išlaiko greitį.

Šaudant iš mažų ir vidutinių nuotolių, kulkos švininės galvutės forma būna apvali arnet plokščia. Kai kurie tipai viršūnėje turi atvirą tuštumą.

Komentarai


Komentarų nėra


Norėdami parašyti komentarą, jūs turite prisijungti.