Karinių naujienų svetainė Ginklai.net

Paieška


Grįžti

Mažo kalibro šoninio dūžio šoviniai

Parašė:
2004.01.23 00:00

   

Ilgą laiką mūsų medžiotojai galėjo tik pasvajotiapie mažo kalibro (5,6 mm metrine (europietiška) sistema arba .22 coline (amerikietiška) sistema)šautuvą savo arsenale. Nors visi dar mokydamiesi mokyklose gerai žinojo vadinamąsias„melkaškes", o ir tekdavo iš jų pašaudyti per karinio parengimo pamokas. Toks šautuvas buvokiekvieno brakonieriaus svajonė. Susidomėjimą sukeldavo keli svarbūs šio kalibro šautuvopranašumai: mažas šūvio garsas, puikus taiklumas, gana nemenkas šūvio atstumas. O brakonieriaimedžiodavo juo labai įvairius gyvūnus. Ne kartą teko girdėti ir skaityti apie mažo kalibrošautuvėliu sumedžiotus gan stambius žvėris, net briedžius. Tačiau tai jau visai kita tema.

Šoninio dūžio šoviniai (dar vadinami žiedinio uždegimo šoviniais) atsirado XIX amžiausviduryje. 1842 metais Prancūzijoje ginklininkas Flobertas, sukūrė šovinėlį, sukeliantį mažągarsą. Nedidelėje tūtelėje į jos kepurėlės rantelį buvo įpresuojama kapsulės uždegamojomišinio. Tūtelėje parako nebuvo. Kulka - apvalus šratelis - buvo išmetama tik kapsulėsišskirtos energijos. Buvo gaminami 4; 6 ir 9 mm šovinėliai. Jie buvo skirti treniruotispatalpoje. Floberto šoviniams buvo sukurta įvairių tipų šautuvų, kurie greitai paplito povisą pasaulį. Tą nulėmė mažas šūvio garsas, patikima sistema ir labai pigūs šoviniai.Daugelyje šalių tokie šautuvai buvo žinomi „Monte-Kriso" pavadinimu.

Šiuo metu tokie Floberto šoviniai plačiai naudojami vadinamuosiuose „šratiniuose"revolveriuose. Pas mus tokie revolveriai parduodami be specialaus leidimo.

Ginklų konstruktorius Beringeris 1858 metais patobulino Floberto šovinį: pailgino irsustiprino tūtelę, į kurią pripylė parako, o šratą pakeitė kulka. Ginklai, skirti tokiemsšoviniams, daugiausia buvo graižtvavamzdžiai. Beringerio šovinys greitai išpopuliarėjo. Išpradžių jį naudojo kariškiai, vėliau - sportininkai bei medžiotojai. Praktiškai nuo tųlaikų šie šoviniai nepakito - tik dūminį paraką pakeitė bedūmis.

Šiuo metu dažniausiai naudojami 5,6 mm (.22) kalibro šoviniai (rūtelės skersmuo 5,9 mm,kulkos skersmuo 5,7 mm, kepurėlės skersmuo 7, l mm). Šio šovinio tūtelė yra cilindrinė išplieno ar žalvario. Į kepurėlės rantelį yra įpresuota kapsulės sprogstamosios medžiagos.Naudojamas labai smulkus, greitai degantis bedūmis parakas. Kulka švininė be apvalkalėlio,padengta specialia parafinine medžiaga, kad neįsišvinintų vamzdis.

Tokio tipo šovinių asortimentas ir paskirtis labai įvairūs, bet daugiausia jie naudojamisportiniam šaudymui. Pagal tarptautines šaudymo varžybų taisykles šoviniai skirstomi į trumpusir ilgus. Trumpųjų (tarptautinis žymėjimas .22 Short) (vokiškai .22 Kurz) šovinio ilgis 18,8mm, tūtelės ilgis 10,5 mm, kulkos ilgis 9,1 mm, kulkos svoris 1,8-2,2 gramo, pradinis kulkosgreitis 70-180 m/s. Jie skirti sportiniam šaudymui iš pistoletų 25 metrų atstumu. Ilgųjų(tarptautinis žymėjimas .22 Long Rifle arba .22 LR) šovinio ilgis 25,5 mm, tūtelės ilgis 15,6mm, kulkos ilgis 12,1 mm, kulkos svoris 2,5-2,6 gramo, pradinis kulkos greitis 300-360 m/s. Jieskirti šaudyti iš šautuvų. Iš .22LR šovinių dažniausiai naudojami standartinio (Standart)tipo šoviniai. Jų duomenys nurodyti 1 lentelėje.

Kaip matyti iš l lentelės, tai gana mažo galingumo šovinys. Jis skirtas sportiniamšaudymui, nes šių šovinių pramušamoj i galia irgi yra nedidelė (2 lentelė).

Kadangi pradinis kulkos greitis yra nedidelis, jos skridimo trajektorija yra gana stati. Todėlšaudant iš kitokio atstumo, negu šautuvas prišaudytas, labai sunku pataikyti į numatytątaikinį. Kai šaudoma šautuvu, prišaudytu 40-50 metrų atstumu, tai iš 50 metrų galimapataikyti į gan mažą taikinį. Bet jei šausite į toliau esantį taikinį, garantuotaiprašausite pro šalį, nes už 75 metrų kulka pataikys 8 cm žemiau, o už 100 metrų- net 24 cmžemiau.

Oficialiai užregistruotas šovinio .22 LR maksimalus kulkos nuskriejimo atstumas, kai buvošauta 30 kampu į horizontą, yra 1894 metrai. Jeigu šausime horizontaliai žemės paviršiui,maždaug l ,5 metro aukštyje, tai kulka į žemę nukris maždaug už 150 metrų, skrisdama 250 m/sgreičiu.

.22 LR šoviniai naudojami ir medžioklėje. Norint nukauti gyvūną, reikia, kad l kg gyvūnosvorio tektų apie 10 J kulkos energijos. Taigi už 100 metrų standartiniu šoviniu galime nukautitik apie 10 kg svorio gyvūną. Todėl gaminama daug įvairių šio tipo šovinių, kurie pagalduomenis skiriasi nuo standartinių, tačiau išlaikomi išoriniai šovinio dydžiai. Jie vadinami„High Velocity" ir „High Speed". Gaminami šoviniai ir su ilgesnėmis tūtelėmis -tai .22 ExtraLong, bet jie jau netinka šaudyti iš šautuvų, turinčių standartines lizdavietes.

Naudojami ir kitokie žiedinio uždegimo mažo kalibro (5,6 mm) šoviniai. Iš visopriskaičiuojama ne mažiau kaip 11 rūšių šio kalibro šovinių. Labiausiai Europoje paplitę.22 WMR (.22 Winchester Magnum Rimfire) šoviniai. Šio šovinio tūtelė yra ilgesnė, kulka 2,6gramų svorio, pusiau dengta, jos pradinis greitis 615 m/s, pradinė energija 492 J. Yra ir kitokiųduomenų šio tipo šovinių.


Techniniai duomenys
l lentelė. Mažo kalibro (5,6 mm) šoninio dūžio ilgo (.22 LR) standartinio šovinio duomenys
Kulkos svoris (gramais) 2,55
Pradinis kulkos greitis (m/sec) 336
Kulkos greitis (m/sec):
50 metrų atstumu300
100 metrų atstumu276
200 metrų atstumu239
300 metrų atstumu218
Kulkos energija (J):
50 metrų atstumu144
100 metrų atstumu115
200 metrų atstumu97
300 metrų atstumu73
2 lentelė. Mažo kalibro (5,6 mm) šoninio dūžio ilgo (.22 LR) standartinio šovinio kulkos įsiskverbimas (kulkos greitis susidūrimo momentu 300 m/s)
Medžiagos pavadinimasKulkos įsiskverbimo gylis, cm
Pušinė lenta8,0
Plytų mūras2,0
Smėlis10,0-12,0
Suspaustas šlakas10,0-12,0
Gruntas10,0-20,0
Geležinė skarda0,2-0,25

Komentarai


Komentarų nėra


Norėdami parašyti komentarą, jūs turite prisijungti.